Turismens økonomiske betydning i Danmark

Rapporten Turismens økonomiske betydning i Danmark sætter tal på, hvor mange penge turisterne bruger i Danmark.

Turisternes forbrug rækker ind i mange brancher ud over turismeerhvervet. Hver gang turisterne tager pungen op af lommen og køber is på havnen, tanker benzin eller booker et feriehus, så bidrager de til at skabe omsætning, vækst og arbejdspladser i Danmark.

Når en udenlandsk turist bruger penge i Danmark, så svarer det til, at varer eller services bliver eksporteret. Turismen er derfor også et vigtigt eksporterhverv, som står for 3,7% af den danske eksport.

Dowload rapporten om turismens økonomiske betydning. 

Turisterne forbruger i  alt for 108,1 mia. kr. i Danmark, viser rapporten. Heraf købte udenlandske turister for 40,7 mia. kr. og danske turister købte for 67,4 mia. kr. Medregnes de samlede afledte effekter af turismeaktiviteten, skaber turismeomsætningen i Danmark knap 136.000 job. 

Turismens betydning i kommuner og regioner 

Der er stor forskel på, hvor stor en turismeomsætning der er i de enkelte kommuner i Danmark. København, Aarhus, Aalborg og Ringkøbing-Skjern er de kommuner, hvor det største turismeforbrug lægges. Fanø er den kommune, hvor turismen fylder relativt mest i den lokale økonomi.

I rapportens bilag (Appendix 1) er der oversigter med turismeomsætningen i regioner og kommuner. VisitDenmark tilbyder destinationsrapporter, hvor det er muligt at få et mere indgående indblik i turismens betydning i en eller flere kommuner. Læs mere om destinationsrapporter her.

Sådan beregner VisitDenmark turismens betydning

VisitDenmark beregner hvert år turismens betydning i Danmark i samarbejde med Center for Regional- og Turismeforskning, efter en internationalt anerkendt økonomisk model, et såkaldt Turisme Sattelitregnskab (TSA).

Med et satellitregnskab for turisme er det muligt at beregne de afledte effekter af turismen på lokalt, regionalt og nationalt niveau. En lang række forbehold og antagelser lægger bag beregningen og der sker kontinuerligt forbedringer i de metoder, der anvendes, samt opdateringer af data. Satellitregnskabet knytter turismen til nationalregnskabet i Danmark, hvorfor revisioner i nationalregnskabet også påvirker turismeomsætningens niveau.

Del denne side

Kort om rapporten

Rapporten dokumenterer turismens økonomiske betydning i Danmark. Den belyser, hvor stor en omsætning og hvor mange arbejdspladser som turismen bidrager til. 

’Turismens økonomiske betydning 2016’ er en opdatering af ’Turismens økonomiske betydning 2015’, som VisitDenmark udgav i 2017.
Turismeomsætningen i 2015 er blevet genberegnet, og udviklingen i turismeforbruget fra 2015 til 2016 kan ses i rapporten. 

Forskellen mellem referenceår og udgivelsesår skyldes tidskrævende indsamling og bearbejdning af data samt koordination med nationalregnskabet.

Download rapporten: Turismens økonomiske betydning i Danmark

Hvad indgår i rapporten?

Turismeomsætningen i rapporten dækker bl.a.:  

-          Hotel, hhv. ferie og forretning
-          Lejet feriehus
-          Feriecentre
-          Camping
-          Vandrerhjem
-          Lystbådehavne
-          Små overnatningssteder
-          Krydstogtturisme
-          Endagsturisme
-          Besøg hos familie og venner
-          Brug af eget eller lånt feriehus

Turismeomsætning forbundet med privat udlejning via platforme som fx Airbnb indgår endnu ikke. 

Hvornår kommer næste opdatering?

Turismens økonomiske betydning bliver opdateret hvert år.

Næste opdatering sker medio 2019 med tal der gælder for år 2017.

turismens betydning i kommuner og regioner

Turismens lokale betydning

En destinationsrapport fra VisitDenmark sætter tal på turismens omsætning og job- og værdiskabelse i kommuner eller regioner