Agger Tange i Nationalpark Thy

Foto: Thy Turistforening
Attraktioner
Naturområder
Et fredet naturområde og fugle reservat. Den sydligste del af Nationalpark Thy.
Adresse

Ved: Aggervej

7770 Vestervig

Kontakt
Omkring Agger Tange er der et rigt natur- og fugleliv. Her findes en stor koloni af hættemåger samt mindre bestande af stormmåger og havterner. Derudover findes gråand, krikand, pibeand og om efteråret især taffeland og hvinand.
Desuden raster her flokke af blishøns, knopsvaner, sangsvaner og pibesvaner. Af rastende vadefugle skal først og fremmest nævnes hjejlen, viben, strandskaden, almindelig ryle, stor regnspove og dobbeltbekkasin.

Når man sejler med færgen fra Thyborøn til Agger Tange, vil man ofte have mulighed for at iagttage den spættede sæl.
Adresse

Ved: Aggervej

7770 Vestervig

Facilities

Afmærkede ruter

Naturvejlederture

Parkeringsplads for busser

Toilet

Vandreruter

Sidst opdateret af
VisitNordvestkysten, Thy