©  Foto:

Baronens Høj - Nørreskoven Als

Baronens Høj er opkaldt efter den tidligere skovrider Baron Wedel-Wedelsborg, som boede på Als i 1800-tallet.

Højen har et velbevaret dyssekammer med dæksten og er omkranset af 30 randsten.

Under en udgravning af kammeret i 1946 blev der fundet ornamerede skår af lerkar der kunne dateres til omkring 3.600 f.Kr., man fandt også knogler af mennesker og to flotte flintedolke, som stammer fra senere gravlæggelser.