Cykle på Fanø

Fra Nordby til Sønderho er der kun 12 km, så der er aldrig langt at cykle. Der er cykelstier mellem alle byer og ferieområder, så det er nemt og sikkert at cykle, også for børnene.

De mindre veje på Fanø har meget lidt trafik og er derfor velegnede til at cykle på. Det gælder også stranden. Tæt ved vandet er sandet ofte meget løst og svært at cykle i, men tæt ved klitterne er sandet hårdt og ligeså behageligt at køre på som en cykelsti. Stranden er perfekt til cykling.

Midt på en øen findes en række markveje og skovstier, hvor man også gerne må cykle. Kvaliteten af stierne er meget varierende. Nogle er rigtig gode at cykle på, andre er ujævne eller med løst sand.

Spørg på på VisitFanø, hvor du også kan købe et oplevelses kort, som blandt andet viser de forskellige cykelruter.

På cykelkortet er også aftegnet en række bjerge, for eksempel Pælebjerg og Kikkebjerg. Navnene snyder dog lidt, det er klitter som er mellem 15 og 20 meter høje. Som cyklist er der ingen bakker, der skal forceres. Derimod kan vinden en gang imellem være en udfordring, især når man cykler på stranden.

Trods Fanøs beskedne størrelse er der stor variation i landskabet, så det er muligt både at opleve klitter og strand, vadehavs landskabet, klitheden og klitplantagen på en dagstur.

Cykelruter på Fanø
Mange tager den store dagstur Fanø rundt. Turen går fra Nordby til Sønderho på cykelstien, der går langs med vejen. Undervejs er det muligt at tage afstikkere til Skovlegepladsen/Pælebjerg og de to fuglekøjer. Fra Sønderho cykler man langs stranden tilbage til Nordby via Fanø Bad. Turen er på ca 35 km. Hvis der er vind anbefales det at tage turen, så man har medvind når man cykler på stranden.

Cykelstinettet forbinder byområderne Nordby, Fanø Bad, Rindby Strand og Sønderho.

En anden populær rute er Panoramarute 404. Ruten er afmærket og er på i alt 26 km. Den går fra Nordby via Kikkebjerg til Fanø Bad. Her fortsætter man langs stranden til Pælebjerg og Skovlegepladsen midt på øen. Herefter cykler man gennem klitplantagen mod nordøst ud til strandengene ved Halen og derefter tilbage til Nordby.