VisitDenmark

Friheden, Bygningsværk

Friheden, et historisk kampestenshus opført i 1870 på nordsiden af Kongeåen, der dannede grænsen mellem Danmark og Tyskland efter krigen 1864.

Huset blev opført af en lokal godsejer, Kloppenborg Skrumsager, en meget loyal dansker, der boede i den tyske del af landet syd for Kongeåen.

Når han ønskede, at føle sig som "ægte" dansker, brugte han huset på Kongeåens nordside og han sørgede for, at alle hans børn blev født i huset således, at de blev danske statsborgere.

Huset Friheden er privat ejendom, og kan derfor alene betragtes fra asfaltvejen foran huset.