©  Foto:

Kongens Tisted Kirke


Landsbykirke


Kirke bygget i romansk periode ca. år 1100.

Kirken havde både nord- og syddør, henholdsvis kvinde- og mandsdør. I Kgs. Tisted kan den tilmurede dør ses udvendigt. I ydermuren kan man i korets sydmur finde en sten med en udhugget dyrefigur, muligvis en løve eller en drage.

Kirken har en smuk granitdøbefont.
I diget ind til præstegårdens have står en ret stor runesten med indskriften: ”Aagod, Tygotes søn, rejste stenen efter sin broder Ege”.