Lille Rørbæk Landsby

Landsbyen ligger tæt på Rørbækfredningen og har bevaret den gamle struktur med gårde omkring gadekæret.