©  Foto:

Velling Skovene

Velling Skovene består af Velling Skov og Snabegård Skov. Velling Skov rummer landets største bevoksning af 250-300-årige bøge, som får lov at ligge urørt hen som naturskov.

Skoven ligger på de nordvendte skrænter ned mod Salten Å.
Det stejle terræn og de mange kildevæld gør, at området aldrig har været egnet til landbrug, og der har derfor formentlig altid været skov her.
 
Snabegård Skov ligger umiddelbart vest for Velling Skov. Den blev anlagt i første halvdel af 1800-tallet og består af nåletræer. Med tiden er mindre arealer med løvskov vokset op, og kun omkring Snabe Igelsø findes områder med gamle løvtræer.
 
Gennem Snabegård Skov går Veteranbanen Bryrup-Vrads, der åbnede i 1969 på en del af den gamle Silkeborg-Horsens-jernbane. På den øvrige del af jernbanen er der i dag anlagt en natursti for vandrere, ridende og cyklister.

Umiddelbart syd for Vrads Station ligger en primitiv lejrplads med shelter.

Du kan downloade et kort over Velling Skovene her.