VisitDenmark
Rubjerg Knude Lighthouse Overview

Bestyrelse

Bestyrelsen er udpeget for en treårig periode gældende fra 1. januar 2019 til 31. december 2021. 

Medlemmerne af bestyrelsen udpeges ud fra deres personlige egenskaber af erhvervsministeren efter anbefaling fra en rådgivende nomineringskomité. 

Formanden udpeges af erhvervsministeren, mens næstformanden vælges af bestyrelsen. Bestyrelsen skal sammensættes således, at den samlet besidder kompetencer, der gør den kvalificeret til at varetage VisitDenmarks formål.

Læs mere i Lov om VisitDenmark.