Gå til indhold

Formål og strategi

Foto: ©Mathias Brandt

VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. 

Vores formål er at fremme Danmark som turistmål og derigennem bidrage til at skabe økonomisk vækst inden for det danske turismeerhverv. 

Formålet er beskrevet i Lov om VisitDenmark, hvor det også fremgår, at vi løser tre typer opgaver: 

1: International markedsføring

Igangsættelse af internationale markedsførings- og brandingaktiviteter i samarbejde med turismens aktører med henblik på at udvikle nye markeder og vedligeholde etablerede markeder. 

2: National og international koordinering 

Koordination af alle væsentlige internationale aktiviteter til markedsføring af danske turismeprodukter og -oplevelser samt branding af Danmark som turistmål, som medfinansieres af offentlige ydelser. 

3: Viden og analyser 

Indsamling af viden og udarbejdelse af analyser om Danmark som turistmål med henblik på at formidle denne viden til offentligheden, herunder turismeerhvervet, offentlige myndigheder og kommunale turismeaktører. 

 

Årsberetning

Tisvilde Strand

Foto:Daniel Villadsen

I årsberetningen ser vi tilbage på et år, hvor dansk turisme oplevede en historisk tilbagegang som følge af den globale pandemi. 

Du kan også læse om vores midlertidige covid-19 strategi, og hvordan vi arbejder for at øge rejselysten til Danmark gennem viden om turisterne og effektiv markedsføring.

Årsberetning 2020-2021

Yderligere information

Share your wonders: