Gå til indhold

Formål og strategi

Foto: ©Mathias Brandt

VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. 

Vores formål er at fremme Danmark som turistmål og derigennem bidrage til at skabe økonomisk vækst inden for det danske turismeerhverv. 

Formålet er beskrevet i Lov om VisitDenmark, hvor det også fremgår, at vi løser tre typer opgaver: 

1: International markedsføring

Igangsættelse af internationale markedsførings- og brandingaktiviteter i samarbejde med turismens aktører med henblik på at udvikle nye markeder og vedligeholde etablerede markeder. 

2: National og international koordinering 

Koordination af alle væsentlige internationale aktiviteter til markedsføring af danske turismeprodukter og -oplevelser samt branding af Danmark som turistmål, som medfinansieres af offentlige ydelser. 

3: Viden og analyser 

Indsamling af viden og udarbejdelse af analyser om Danmark som turistmål med henblik på at formidle denne viden til offentligheden, herunder turismeerhvervet, offentlige myndigheder og kommunale turismeaktører. 

 

Årlig offentliggørelse af oplysninger om VisitDenmarks whistleblowerordning

VisitDenmark etablerede den 15. december 2021 en intern whistleblowerordning for sine medarbejdere.

Den interne ordning omfatter overtrædelser af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser af dansk ret samt øvrige alvorlige forhold. VisitDenmarks medarbejdere kan indberette skriftligt og anonymt via en digital løsning, som administreres af en ekstern rådgiver.

I henhold til whistleblowerlovens § 27 skal VisitDenmark mindst én gang om året informere offentligheden om den generelle aktivitet i whistleblowerordningen. 

VisitDenmark er forpligtet til at offentliggøre oplysninger om antallet af modtagne indberetninger samt udfaldet af disse, herunder antal afviste indberetninger, antal realitetsbehandlede indberetninger samt antal indberet-ninger, der har givet anledning til politianmeldelse. 

VisitDenmark offentliggør ligeledes en beskrivelse af de overordnede temaer for de indberetninger, der er blevet fulgt op på. 

Nedenfor vises oplysninger for perioden fra whistleblowerordningens etablering den 15. december 2021 og frem til den 15. december 2022:
 

Antal modtagne indberetninger 0
Antal indberetninger, som er blevet realitetsbehandlet 0
Antal afviste indberetninger 0
Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse  0
Overordnede temaer for indberetninger  Ingen indberetninger 

 

Årsberetning

Tisvilde Strand

Foto:Daniel Villadsen

I årsberetningen ser vi tilbage på et år, hvor dansk turisme oplevede en historisk tilbagegang som følge af den globale pandemi. 

Du kan også læse om vores midlertidige covid-19 strategi, og hvordan vi arbejder for at øge rejselysten til Danmark gennem viden om turisterne og effektiv markedsføring.

Årsberetning 2020-2021

Yderligere information

Share your wonders: