VisitDenmark
Bølgen ved Kalvebod Brygge

Formål og strategi

VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. 

Vores formål er at fremme Danmark som turistmål og derigennem bidrage til at skabe økonomisk vækst inden for det danske turismeerhverv. 

Formålet er beskrevet i Lov om VisitDenmark, hvor det også fremgår, at vi løser tre typer opgaver: 

1: International markedsføring

Igangsættelse af internationale markedsførings- og brandingaktiviteter i samarbejde med turismens aktører med henblik på at udvikle nye markeder og vedligeholde etablerede markeder. 

2: National og international koordinering 

Koordination af alle væsentlige internationale aktiviteter til markedsføring af danske turismeprodukter og -oplevelser samt branding af Danmark som turistmål, som medfinansieres af offentlige ydelser. 

3: Viden og analyser 

Indsamling af viden og udarbejdelse af analyser om Danmark som turistmål med henblik på at formidle denne viden til offentligheden, herunder turismeerhvervet, offentlige myndigheder og kommunale turismeaktører. 

 

Smart Tourism

VisitDenmarks strategi 2017-2019

Family holiday at Saltum beach, North Jutland

Smart Tourism bygger på den nationale strategi for dansk turisme og tager medejerskab til at nå de nationale mål gennem fire indsatser: 

01: Øge efterspørgslen efter Danmark 
02: Styrke den digitale turismeindsats 
03: Udvikle ny viden i et fælles videnhub 
04: Tættere samarbejde

Se Smart Tourism