Wandern an der dänischen Westküste in Skallingen

2020 blev et historisk dårligt år for dansk turisme 

13.4.2021
Foto: © Anne Nørkjær

Selv om mange flere danskere holdt ferie i Danmark sidste år, kunne det ikke opveje tabet af de udenlandske overnatninger. Samlet set faldt overnatningerne med20,5 procent, og det gør 2020 til et historisk dårligt år for dansk turisme. 

Sidste år var der 44,6 millioner overnatninger i Danmark. Det er mere end 11 millioner færre overnatninger sammenlignet med 2019, hvilket svarer til et fald på 20,5 procent. Det viser de endelige overnatningstal, som Danmarks Statistik netop har offentliggjort. 

Det var særligt de udenlandske overnatninger, der med et fald på 44,3 pct. trak de samlede overnatninger ned. De danske overnatninger steg med 4,8 pct., men det var langt fra nok til at opveje faldet i de udenlandske. 

”Covid-19 satte en brat stopper for den vækst, dansk turisme har oplevet de seneste syv år, og 2020 endte med at blive det værste år, dansk turisme endnu har oplevet. Desværre tyder meget på, at turismen også i 2021 står til et stort smæk,” siger adm. direktør i VisitDenmark, Jan Olsen, som dog også er optimistisk på turismens vegne. 

”Vores undersøgelser viser, at rejselysten fra nærmarkederne har været stigende siden efteråret. Hvor hurtigt der kommer gang i rejseaktiviteten igen, afhænger blandt andet af antallet af vaccinationer i såvel Danmark som andre lande, så det igen bliver trygt for turisterne at rejse,” siger Jan Olsen. 

VisitDenmark er klar til at gennemføre en ekstraordinær markedsføringsindsats i 2021 for at trække turister fra særligt nærmarkederne til hele Danmark. 

Samtidig vil VisitDenmark igen i 2021 gennemføre en kampagne i Danmark for at inspirere danskerne til at holde ferie hjemme. 

Mange tyske sommergæster 

Overnatningstallene fra 2020 viser, at der var markant tilbagegang fra alle dansk turismes prioriterede markeder. 

Mindst tilbagegang var der fra dansk turismes største udenlandske marked, Tyskland. Da grænserne åbnede i midten af juni 2020, benyttede mange tyskere sig af muligheden for at rejse til Danmark, og det var medvirkende til, at de tyske overnatninger ”kun” faldt 23,1 pct. sammenlignet med 2019. 

Faldet fra de øvrige europæiske markeder var langt større. Tilbagegangen var størst for Italien (-79,1 pct.), Sverige (-77,4 pct.) og Frankrig (-75,3 pct.), mens faldet var en smule mindre for Storbritannien (-72,2 pct.), Norge (-71,1 pct.) og Holland (-69,8 pct.).
For markederne uden for EU var faldene i overnatningerne endnu større. Turisterne fra Indien havde 80,2 pct. færre overnatninger, mens amerikanerne havde et fald på 83,3 pct. og Kina et fald på 90,7 pct.  

Se overnatningstallene fordelt på kommuner og regioner

Selv om både VisitDenmarks markedsmonitor og googlesøgninger peger på en stigende rejselyst i 2021, tyder meget på, at turisterne venter med at booke. 

De aktuelle bookinger af feriehuse i Danmark ligger indtil videre under sidste års niveau for april og frem til august, når det gælder de udenlandske turister. 

Også hotelbookingerne for de kommende tre måneder ligger lavere end sidste år.

Se mere om rejselysten i Rejseindikatoren