Ambitiøse vækstmål kræver et stærkt Danmarksbrand

24.6.2022
Foto: Torben Kirk

Der skal opbygges et stærkt Danmarksbrand og vedvarende investeres heri, hvis det ambitiøse mål om 28 pct. vækst i overnatningerne i 2030 skal nås. Det siger VisitDenmark i en kommentar til den nye strategi for dansk turisme. 

”Strategien markerer et markant skifte for dansk turisme. Vi har i mange år målt og vejet turismen på økonomiske parametre som vækst og beskæftigelse, og nu skal vi til at måle turismens samlede værdi for samfundet, også de miljømæssige og sociale parametre. Det vil i endnu højere grad synliggøre den værdi, som turismen er med til at skabe i det danske samfund, og vi ser frem til at tage del i arbejdet.” 

Det siger adm. direktør Jan Olsen, VisitDenmark, i en kommentar til ”National strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme”, som regeringen i dag har offentliggjort, og som sætter mål op for den bæredygtige turismeudvikling i 2030.  

Der står VisitDenmark på flere væsentlige initiativer i strategien. Heriblandt etableringen af partnerskab for bæredygtig turismeudvikling, som skal sikre, at dansk turisme bidrager til at opfylde den nationale målsætning om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030. Partnerskabet stiftes af VisitDenmark, Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk Storbyturisme og MeetDenmark. 

Et andet væsentligt initiativ bliver at styrke den internationale markedsføring af Danmark gennem brandet ”The Land of Everyday Wonder”, som VisitDenmark skal videreudvikle sammen med destinationerne.  

”Danmark har et kæmpe potentiale for at tiltrække flere internationale turister. Det er også det, strategien lægger op til med et ambitiøst mål om 28 procent vækst i 2030. Kendsgerningen er imidlertid, at dansk turisme stadig kæmper med et efterslæb af internationale turister som følge af coronapandemien.” 

”De internationale overnatninger i 2021 ligger 41 procent under 2019. Målet om 28 pct. vækst i 2030 vil kræve stort fokus på den internationale markedsføring og vedvarende investeringer i at opbygge et stærkt brand for Danmark.” 

”Udfordringen er, at vi ikke kun skal nå en ny bjergtop, men først arbejde os ud af den dal, vi befinder os i. Samtidig er konkurrencen skarp, og Danmark er – bort set fra i Sverige og Norge – ikke særlig kendt på vores vigtige turismemarkeder. Det kommer til at kræve en ekstraordinær indsats af alle i dansk turisme,” siger Jan Olsen. 

Hent strategien på Erhvervsministeriets hjemmeside.