Pige ved sø i Ashøje vedThy, Nordjylland

Danmark skal have en turisme vi kan leve af og med

12.12.2019
Foto: Mette Johnsen

Adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, Dansk Industri
Adm. direktør Brian Mikkelsen, Dansk Erhverv
Adm. direktør Katia K. Østergaard, Horesta
Adm. direktør Jan Olsen, VisitDenmark

En ”grøn” destination med rent vand og ingen skrald. Sådan bliver Danmark opfattet i vores europæiske nabolande. Det viser en ny analyse, hvor VisitDenmark har spurgt 6.741 personer i Tyskland, Sverige, Norge, Holland og Storbritannien om deres holdning til bæredygtig turisme. Og jo større kendskabet til Danmark er, jo mere forbinder de Danmark med en grøn og bæredygtig destination. 

Det er et fremragende afsæt for, at danske virksomheder og destinationer skruer yderligere op for arbejdet med bæredygtighed.

For selv om analysen også viser, at kun mellem 4-9 pct. af turisterne har bæredygtighed og grønne løsninger som et egentligt rejsemotiv, er der mellem 20-40 pct. som siger, at bæredygtighed får betydning for deres næste valg af rejse. 

Bæredygtighed er altså i høj grad en del af turisternes mindset. Og med det globale fokus, der er på klima i disse år, bliver det givetvis ikke mindre i fremtiden. Det skal vi i erhvervet og rundt omkring på de danske destinationer udnytte ved at være ambitiøse på det bæredygtige område. 

I Danmark har vi gode forudsætninger for at skabe en bæredygtig turismeudvikling i forhold til FN’s 17 verdensmål – både når det gælder de økonomiske, sociale og miljømæssige effekter. 

Erhvervet er godt i gang allerede, og der findes utallige eksempler på, hvordan virksomhederne i stigende grad får strøm fra vindmøller, reducerer madspild, genanvender affald mv. Det bliver spændende at se, hvordan de nye destinationsselskaber, som er i gang med at blive dannet, bruger bæredygtighed og FN’s verdensmål som model for deres udvikling. Det er et stort ansvar at løfte, og heldigvis har mange tænkt i bæredygtige baner længe. 

De seneste fire år har der været et særligt fokus på at markedsføre Danmark uden for den traditionelle højsæson i juli og august for at sprede turismen hen over året. Og det er faktisk lykkedes. Siden 2014 er der kommet 2,7 mio. flere overnatninger i skuldersæsonen, det vil sige fra marts til juni og i september og oktober.  

Den turismeskabte omsætning på 128 mia. kroner om året bidrager til 160.000 job i Danmark, hvoraf 33.000 er i detailhandlen. 5,5 pct. af den danske beskæftigelse er båret af turisternes forbrug, og turismens job findes i hele landet. 

Der er således ingen tvivl om, at turismen er en vigtig jobskaber i Danmark-  også i de områder i landet, hvor der ellers er langt mellem arbejdspladserne. Turismen bidrager til fundamentet for, at den lokale købmand og kulturinstitutioner kan eksistere og udvikles til gavn for lokalsamfundet og borgerne.

Og vigtigt. Turismen skaber mange job til kortuddannede, der kan have svært ved at få foden inden for på arbejdsmarkedet. Tre ud af fire af de turismeskabte job bliver besat af ufaglærte, studerende og faglærte. De ufaglærte og de studerende findes især i restaurationsbranchen, men også i detailhandlen er der mange turismeskabte job til de kortuddannede. 

Summen af det hele er, at turismen kan spille en vigtig rolle i forhold til at leve op til FN’s globale dagsorden. Det kræver, vi får den brede optik på og udnytter alle muligheder med en klog vækst og udnyttelse af det grønne og sociale potentiale. 

Vi har allerede taget de første vigtige skridt, og vi har turisterne med os. De vil den bæredygtige turisme, og de opfatter i høj grad Danmark som en grøn og bæredygtig destination. Vi kan næppe bede om et bedre udgangspunkt for, at vi i Danmark kan sikre en turisme, vi kan leve af og leve med. 

 

Indlægget har været bragt i Børsen den 4. december 2019.