Mann mit gepacktem Fahrrad vor einem Haus auf dem Dänischen Ostseeradweg in Südjütland

Danmarks turistundersøgelse gennemføres i 2022

9.12.2021
Foto: Michael Fiukowski & Sarah Moritz

Til januar begynder dataindsamlingen til VisitDenmarks store Turistundersøgelse, som vil give ny viden om turisterne og turismen i Danmark – også set i lys af pandemien. Som noget nyt vil undersøgelsen også indeholde spørgsmål om bæredygtighed. 

12.500 danske og udenlandske turister over hele landet vil i løbet af næste år blive interviewet som led i VisitDenmarks Turistundersøgelse 2022

Turistundersøgelsen har blandt andet den væsentlige funktion at dokumentere turismens økonomiske betydning og hente viden om turisterne i Danmark i forhold til forbrug, rejseadfærd, tilfredshed, bookinghorisont, rejsemotiver, aktiviteter under opholdet og meget, meget mere. 

Som noget nyt vil undersøgelsen også fokusere på bæredygtighed. 

”Mange aktører i dansk turisme arbejder allerede seriøst med bæredygtighed, men i Turistundersøgelsen 2022 vil vi gerne afdække turistens perspektiv. Hvordan har deres oplevelse været, og spiller bæredygtighed en rolle i valget af Danmark som rejsemål? Det vil vi gerne vide mere om. Derudover vil Turistundersøgelsen 2022 også kunne fortælle, om corona har haft betydning for, at turisterne har valgt Danmark som rejsemål,” siger senioranalytiker Charlotte Rømer Rassing, VisitDenmark.

En omfattende, landsdækkende undersøgelse

Undersøgelsen blev sidst gennemført i 2017, og planen var at gennemføre endnu en turistundersøgelse i 2020. Men dataindsamlingen måtte på grund af coronapandemien stoppe kort efter, at den var sat i gang. Heller ikke i 2021 var det muligt at gennemføre den. 

Og netop derfor ser VisitDenmark ekstra meget frem til at gennemføre undersøgelsen i 2022. 

Det er målet at gennemføre 7.000 interview med kyst- og naturturister, 3.000 med storbyturister og 2.500 med erhvervsturister. 

”Undersøgelsen er landsdækkende, og for at få et så solidt datagrundlag som muligt bliver der gennemført interview i hele Danmark fra januar til december måned på en række forskellige overnatningssteder. Interviewene bliver gennemført ansigt til ansigt med turisterne, og vi håber, at overnatningsstederne rundt omkring i landet vil tage godt imod interviewerne,” siger Charlotte Rømer Rassing. 

Det er analyse- og konsulenthuset Wilke, som gennemfører undersøgelsen. 

Resultaterne vil blive brugt til at udarbejde en lang række rapporter, artikler og oplæg om turisterne og turismen i Danmark, ligesom resultaterne indgår som grundlag for destinations- og produktudvikling samt international markedsføring. 

Charlotte Rømer Rassing
Kontaktperson

Chef for Analysen

crr@visitdenmark.com