Børn i klitterne i Klitmøller

Danskerne vil gerne have turister i deres lokalområde

19.12.2022
Foto: Mette Johnsen

Otte ud af ti danskere bakker op om turismen i Danmark, og de kan godt lide, at turisterne besøger deres lokalområde. Det viser en helt ny undersøgelse, som Epinion har gennemført for VisitDenmark. 

Efter et par år med corona er de udenlandske turister på vej tilbage til Danmark – og det er danskerne glade for. Turisterne bidrager nemlig til den lokale økonomi, et større udbud af butikker og restauranter, flere kulturtilbud og aktiviteter i naturen. 

Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har gennemført for VisitDenmark blandt næsten 6.000 danskere. Næsten otte ud af ti danskere (79 pct.) svarer, at turismen har flere positive end negative konsekvenser for Danmark. 

”Danmark er en stor turismenation, der tiltrækker flere udenlandske turister end vores nabolande Sverige og Norge til sammen, og turismen spiller en vigtig rolle i dansk samfundsøkonomi. Derfor er det vigtigt, at danskerne bakker op om turismen, og det bekræfter undersøgelsen i den grad, at danskerne gør,” siger Jan Olsen, adm. direktør i VisitDenmark og fortsætter:

”Danskerne kan godt lide at få besøg af turister. De giver liv og atmosfære og bidrager til den lokale økonomi. Især de danskere, der bor i områder præget af turisme, kan se fordelene ved turismen.” 

Turisme tæt inde på livet

59 pct. af danskerne vurderer, at deres lokalområde er præget af turisme. Og det gør dem mere positive over for turisme, viser undersøgelsen. 

82 pct. i de turismeprægede områder vurderer, at turismen har flere positive end negative konsekvenser, mens det kun gør sig gældende for 62 pct. af dem, der bor i områder, der ikke er turismeprægede. 

”Mange steder i Danmark er turismen katalysator for udvikling. Det gælder både i storbyerne og kystområderne, hvor turisterne er med til at skabe et større udbud af butikker, restauranter og oplevelser. Det er en balancegang at få det til at lykkes på en måde, så turisterne får en lokal oplevelse, samtidig med at borgerne har plads til at leve deres hverdag. Undersøgelsen viser, at samspillet mellem borgere og turister overordnet set fungerer i Danmark,” siger Jan Olsen. 

Figur: Turismens påvirkning af lokalområdet

Figur viser andelen der vurderer aspekter ved turismen positivt eller negativt

Foto:VisitDenmark og Epinon

Færre ser fordele ved krydstogtturismen 

Selv om danskerne generelt set er positive over for turisterne, er der også enkelte områder, hvor opbakningen ikke er helt i top. 

36 procent af danskerne vurderer, at der er flere positive end negative konsekvenser ved krydstogtturismen, mens 16 procent mener det omvendte. Knap halvdelen er neutrale eller har ingen mening om emnet. 

Samtidig er der en lille andel af danskere, der mener, at turismen har en negativ påvirkning på miljø og natur og på mulighederne på at bevæge sig ugeneret rundt. 

”Bæredygtighed er en vigtig del af turismeudviklingen i dag. Det gælder også krydstogtturismen, hvor der er en god udvikling i gang for blandt andet at mindske forureningen fra skibene. Turismedanmark har også generelt fokus på at sprede turisterne mere rundt for at undgå trængsel, fx være ved at tiltrække turister uden for højsæsonen. Det skal dansk turisme fortsat arbejde med for at have danskernes opbakning,” siger Jan Olsen. 

 

Kort om undersøgelsen 

Undersøgelsen er gennemført af Epinion for VisitDenmark i oktober 2022 som en spørgeskemaundersøgelse blandt 5.971 danskere. Det er andet år i træk, at undersøgelsen gennemføres, og resultaterne ligger på samme niveau som i 2021. 

Undersøgelsen gennemføres som et initiativ i ”Den nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme” for at undersøge danskernes holdning til turismen. Det er et mål i strategien, at ”borgernes overordnede opfattelse af turismens betydning som positiv for det danske samfund øges”. 

Undersøgelsen vil derfor blive gennemført gennem en årrække for at følge, hvordan befolkningens holdning udvikler sig. Destinationsselskaberne kan vælge at indgå i den nationale undersøgelse. 

Resultaterne af den nationale måling offentliggøres i rapporten ”Turismen og lokalbefolkningen”.