Salling Rooftop in Aarhus

Danskernes opbakning til turismen i Danmark

18.12.2023
Foto: Frame & Work

Otte ud af 10 danskere vurderer, at turismen har flere positive end negative konsekvenser for Danmark. 

Niveauet er det samme som i 2021 og 2022. Syv ud af 10 danskere vurderer, at turismen har flere positive end negative konsekvenser for deres lokalområde. Også her er niveauet uændret i forhold til både 2021 og 2022.

Topscoren ift. positiv påvirkning i lokalområdet er de erhvervsmæssige aspekter af turismen, fx bidraget til den lokale økonomi, det lokale handelsliv og beskæftigelsen i lokalområdet. Andre centrale bidrag fra turismen er til udvalget af restauranter og spisesteder, udvalget af kulturelle oplevelser og aktiviteter samt stemningen/livet i lokalområdet.

Datagrundlag

Af kommissoriet for den nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme fremgår det, at Det Nationale Turismeforum skal foreslå pejlemærker for bæredygtig vækst i dansk turisme frem mod 2030. 

Et vigtigt initiativ i den forbindelse er at undersøge befolkningens opfattelse af og opbakning til turismen. Denne rapport indeholder resultaterne af 2023-undersøgelsen. Det er tredje gang undersøgelsen gennemføres. Hensigten er at fortsætte med at gennemføre undersøgelsen hvert år i en årrække og dermed opnå indsigt i, hvordan befolkningens holdninger udvikler sig.  

Rapporten baserer sig på interview med 8.130 danskere.