Gå til indhold
Couple with bikes in front of Nymindegab Kro, West Jutland

Danskernes opbakning til turismen i Danmark

19.12.2022
Foto: Niclas Jessen

Otte ud af 10 danskerne synes, at turismen har flere positive end negative konsekvenser for Danmark.

Niveauet er det samme som i 2021. Syv ud af 10 danskere vurderer, at turismen har flere positive end negative konsekvenser for deres lokalområde. Også her er niveauet uændret i forhold til 2021. Topscoren ift. positiv påvirkning er de erhvervsmæssige aspekter af turismen, fx bidraget til det lokale handelsliv og den lokale økonomi. Et anden centralt bidrag fra turismen er til stemningen og livet i lokalområdet.

Det er nogle af resultaterne af 2022-analysen 'Danskernes opbakning til turismen i Danmark'.

 

Datagrundlag

Af kommissoriet for den nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme fremgår det, at Det Nationale Turismeforum skal foreslå pejlemærker for bæredygtig vækst i dansk turisme frem mod 2030. 

Et vigtigt initiativ i den forbindelse er at undersøge befolkningens opfattelse af og opbakning til turismen. Denne rapport indeholder resultaterne af 2022-undersøgelsen og er anden gang undersøgelsen gennemføres. Hensigten er at fortsætte med at gennemføre undersøgelsen hvert år i en årrække og dermed opnå indsigt i, hvordan befolkningens holdninger udvikler sig. 

Rapporten baserer sig på interview med 5.971 danskere.

Share your wonders: