Gå til indhold
People sitting eating in holiday home in Hirtshals, North Jutland

Danskernes opbakning til turismen i Danmark

13.2.2022
Foto: Robin Skjoldborg

Flere end syv ud af 10 af danskerne synes, at turismen har flere positive end negative konsekvenser for både Danmark og deres lokalområde.

Topscoren ift. positiv påvirkning er de erhvervsmæssige aspekter af turismen, fx bidraget til den lokale økonomi, handelslivet, beskæftigelsen og udvalget og kvaliteten af spise- og kulturoplevelser. Et anden centralt bidrag er til stemningen og livet i lokalområdet.

Det er nogle af resultaterne af analysen 'Danskernes opbakning til turismen i Danmark'.

 

Datagrundlag

Af kommissoriet for den nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme fremgår det, at Det Nationale Turismeforum skal foreslå pejlemærker for bæredygtig vækst i dansk turisme frem mod 2030. 

Et vigtigt initiativ i den forbindelse er at undersøge befolkningens opfattelse af og opbakning til turismen. Denne rapport indeholder resultaterne af 2021-undersøgelsen og dermed første undersøgelsesår. Hensigten er at gennemføre undersøgelsen hvert år i en årrække og dermed opnå indsigt i, hvordan befolkningens holdninger udvikler sig. 

Rapporten baserer sig på interview med 8.358 danskere.

Share your wonders: