Family walking in dunes at Hvide Sande, Denmark

Flere på nærmarkederne har planer om at besøge Danmark

25.5.2022
Foto: Mikkel Heriba

Danmark står et godt sted på nærmarkederne, viser VisitDenmarks Image- og Potentialemåling. Flere opfatter Danmark som et attraktivt rejsemål, og flere har planer om at rejse til Danmark sammenlignet med sidste år. 

Coronapandemien har påvirket rejselysten negativt de seneste år. Men en måling fra VisitDenmark viser nu, at der igen er flere turister på nærmarkederne, som planlægger at rejse til Danmark inden for de næste 12 måneder. Samtidig stiger Danmarks attraktivitet. 

”Andelen af tyskere, nordmænd og svenskere, der har rejseplaner til Danmark, er steget signifikant i forhold til sidste år. Når det kommer til hollænderne, ligger planerne på samme høje niveau, som de gjorde i 2020 og 2021,” siger senioranalytiker Charlotte Rømer Rassing, VisitDenmark. 

Målingen viser også, at der er flere tyskere og hollændere, der har planer om at besøge Danmark i år, end der var før pandemien. Selv om svenskerne og nordmændene er godt på vej op igen, er der dog stadig et stykke vej til niveauet i 2019. 

Det skandinaviske naboskab viser sig imidlertid på andre måder i målingen. Andelen af nordmænd og svenskere, der har planer om at rejse til Danmark, er nemlig langt større end i Tyskland og Holland. 

I Norge og Sverige svarer hhv. 20 og 14 pct. af den voksne befolkning, at de har planer om at holde ferie i Danmark, mens det gælder hhv. 8 og 4 pct. af tyskerne og hollænderne. Det hænger sammen med, at Danmark som destination er langt mere kendt blandt de skandinaviske naboer – hvilket målingen også viser. 

Danmark højt på top 10 lister

Den stigende rejselyst på fire nærmarkeder afspejler sig også i Danmarks placering på top 10 listerne over foretrukne rejsemål. 

På alle fire markeder er Danmark rykket op. Danmark er rykket fra en syvende til en sjette plads over tyskernes foretrukne udlandsdestinationer og fra en 16. til en 12. plads hos hollænderne. 

I Norge er Danmark igen rykket op som nordmændenes foretrukne udlandsdestination, og i Sverige er Danmark tilbage på 2. pladsen – kun overgået af svenskernes favorit Spanien. 

Danmark er blevet mere attraktiv 

Når det gælder nærmarkedernes syn på Danmark som en attraktiv feriedestination, har flere fået en positiv opfattelse af Danmark i 2022, end tilfældet var i både 2020 og 2021.
I

både Tyskland og Holland er andelen, der oplever Danmark som en attraktiv feriedestination, steget signifikant fra 2021 til 2022. Overordnet set vurderer flere end hver anden på nærmarkederne Danmark som en attraktiv feriedestination.

”Målingen viser, at Danmark står rigtig godt på nærmarkederne. Derfor er der også gode muligheder for, at turisterne fra nærmarkederne i stigende grad vil vende tilbage til Danmark i år,” siger Charlotte Rømer Rassing. 

Kort om målingen  

VisitDenmarks Image- og Potentialemåling er gennemført blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen over 18 år i Norge, Sverige, Tyskland og Holland. I alt er der gennemført flere end 5.000 webinterview i marts 2022. Det er Epinion, der står for dataindsamlingen. Målingen har været gennemført årligt gennem en årrække. 

Se Image- og Potentialemålingen for 2022