Flere turister vil have bæredygtighed på ferien

1.9.2020
Foto: Mette Johnsen

Bæredygtighed er blevet en del af turisternes mindset, og de har en forventning om, at der bliver arbejdet med bæredygtighed på destinationerne, viser en ny undersøgelse fra VisitDenmark. Blandt andet VisitAarhus har igangsat en række nye projekter. 

Sortering af affald, grøn transport og køb af lokale produkter. Flere og flere turister forventer, at bæredygtighed og miljøhensyn vil påvirke deres fremtidige rejsevalg. 
Det viser en stor undersøgelse, som VisitDenmark offentliggør i dag, og som er baseret på flere end 6.000 interview på nærmarkederne Tyskland, Norge, Sverige og Holland.

Det er særligt i Tyskland og Holland, at antallet af ”grønne idealister” er steget.  

Ifølge undersøgelsen forventer 44 procent af tyskerne, at miljøvenlige og bæredygtige hensyn i høj eller meget høj grad vil få betydning for deres fremtidige rejsevalg. Det er en signifikant stigning siden 2019, hvor andelen lå på 38 procent. 

I Holland er andelen af grønne idealister steget fra 22 procent til 35 procent. I Sverige og Norge er andelen af grønne idealister stort set på samme niveau, nemlig 34 procent af svenskerne og 24 procent af nordmændene. 

”Bæredygtighed er blevet et emne, som optager en betydelig og stigende andel af turisterne på vores vigtige markeder. Derfor skal bæredygtighed højt på agendaen,  når dansk turisme skal genstartes som konsekvens af corona-krisen. Det sociale, økonomiske og grønne område skal tænkes sammen.”

”Bæredygtighed er blevet et emne, som optager en betydelig og stigende andel af turisterne på vores vigtige markeder. Derfor skal bæredygtighed højt på agendaen,  når dansk turisme skal genstartes som konsekvens af corona-krisen. Det sociale, økonomiske og grønne område skal tænkes sammen,” siger marketingdirektør i VisitDenmark, Janne Grønkjær Henriksen.  

Efterspørger flere bæredygtige muligheder

Når de grønne idealister skal pege på, hvad der er vigtigst for dem på ferien, peger de på en ren destination – det vil sige uden skrald og med rent vand og luft. Det gælder på tværs af de fire markeder. Øverst på listen ligger også, at det er nemt at sortere affald, og at destinationen passer på miljøet og naturen. 

”Turisterne rejser ikke på bæredygtig ferie, men de har en forventning om, at der bliver arbejdet med bæredygtighed på destinationerne, og at de kan sortere affald, vælge grønne transportformer og købe lokale produkter på deres ferie. De forventninger skal destinationerne kunne indfri. Til gengæld viser undersøgelsen, at de fleste turister er villige til at betale lidt ekstra for det,” siger Janne Grønkjær Henriksen. 

Langt de fleste grønne idealister synes, at destinationerne lever op til deres krav, viser undersøgelsen. Dog er der en gruppe, som efterspørger flere grønne og bæredygtige valgmuligheder på ferien. Andelen varierer fra marked til marked. Nemlig 11 procent af de grønne idealister i Tyskland til 21 procent i Sverige. 

Samtidig er andelen af grønne idealister, der har ”grønne og bæredygtige løsninger” som rejsemotiv, steget på alle fire markeder.

Bæredygtighed rangerer dog fortsat lavt sammenlignet med en række andre og mere håndgribelige rejsemotiver som at slappe af og være i naturen. 

Også erhvervet driver bæredygtig dagsorden

VisitAarhus er en af de danske destinationer, som allerede har sat bæredygtighed på dagsordenen, og adm. direktør Pia Lange kan genkende tendensen, som undersøgelsen viser: 

”Bæredygtighed har længe været i bevidstheden blandt mange af de turister, der besøger vores region. Selvom det i mindre grad er udslagsgivende som rejsemotiv, oplever mange det som en service, at både vi og destinationens turismeerhverv arbejder med det,” siger hun. 

”Bæredygtighed har længe været i bevidstheden blandt mange af de turister, der besøger vores region. Selvom det i mindre grad er udslagsgivende som rejsemotiv, oplever mange det som en service, at både vi og destinationens turismeerhverv arbejder med det." 

VisitAarhus har arbejdet med bæredygtighed i flere år. Blandt andet har destinationen udarbejdet en liste med gode råd til en mere bæredygtig ferie og været med til at udgive en grøn konferencehåndbog, hvor temaer som affaldssortering, mindre madsspil, økologi og grønne transportformer indgår. 

Blandt de nye tiltag er projektet ”Grøn Genstart”, der skal skabe en ny, grøn identitet for destinationen. Og så er VisitAarhus netop blevet certificeret som Green Tourism Organization sammen med VisitAalborg og Inspiring Denmark

Arbejdet med bæredygtighed er dog ikke kun drevet af turisternes stigende forventninger, men i lige så høj grad af samarbejdspartnernes ønsker. 

”Vi samarbejder med 400 turismevirksomheder, og mange af dem arbejder allerede med bæredygtighed. Dertil kommer kommunerne, som har høje ambitioner på det bæredygtige område. Vores rolle er at være katalysator, inspirere og give turisterne valgmuligheder,” siger Pia Lange. 

Corona og bæredygtighed  

VisitDenmarks undersøgelse er gennemført i februar måned 2020, inden coronakrisen kom til Europa. Svarene er dermed ikke påvirket af den nuværende situation og kan sammenlignes direkte med en tilsvarende undersøgelse, VisitDenmark gennemførte i 2019.  

Det store spørgsmål er imidlertid, hvilken indflydelse coronakrisen får på turisternes holdning til bæredygtighed. 

”Turismen befinder sig lige nu i en historisk krise på grund af corona, og vi kan konstatere, at turisterne på mange parametre har ændret adfærd. Om det også gælder deres holdning til bæredygtighed, har vi ikke data på endnu. Vi har dog en hypotese om, at coronakrisen har forstærket tendensen,” siger Janne Grønkjær Henriksen.

Hun peger på, at de grønne idealister netop søger rene destinationer, frisk luft og naturoplevelser og undgår lange flyrejser. Og det rimer godt på corona. 

Heller ikke i Aarhus er der indikationer på, at bæredygtighed mister betydning: 

”Coronaen har det med at forstærke tendenser, men vi har til gode at se, hvad coronaen kommer til at betyde for turisternes holdning til bæredygtighed. Vi oplever dog ikke en mindre interesse fra vores samarbejdspartnere, kun at de har færre ressourcer at kaste ind i arbejdet lige nu,” siger Pia Lange. 
 

Rapport: Turisme og bæredygtighed i Tyskland