Hiking on island Mors in Limfjord, North Jutland in Denmark

Flot første halvår i dansk turisme – men bekymring for tysk økonomi

12.8.2022
Foto: Mette Johnsen

Med offentliggørelsen af overnatningstallene for juni kan der gøre halvårsstatus for turismen i Danmark, og 2022 ser ud til et blive et godt år. Fortsætter udviklingen, er der endda mulighed for, at de udenlandske overnatninger allerede i år kommer i nærheden af 2019. 

Overnatningerne for juni sikrer et flot halvårsresultat for 2022, som overgår resultatet for samme periode i 2019, før corona sendte international turisme i minus. Der er fremgang både for de danske og udenlandske overnatninger, og det peger mod et nyt rekordår for dansk turisme. 

Samlet set var der således 24,4 mio. overnatninger og en vækst på 13 pct. i perioden januar-juni sammenlignet med samme periode 2019. De udenlandske overnatninger ligger 4,2 pct. over niveauet. Det er i høj grad de tyske overnatninger i feriehusene, der trækker den positive udvikling. Også hollænderne går flot frem i første halvår. 

"Det er glædeligt at se, at de udenlandske overnatninger ligger over 2019 niveauet for perioden. Fortsætter året på samme måde, er der håb om, at vi rammer 2019 niveauet allerede i år. Det er tidligere end forventet og hårdt tiltrængt, for efterslæbet har været markant i to år med stærkt corona påvirkede rejsemønstre, der har givet dansk turisme et omsætningstab på 59 mia. kroner," siger adm. direktør Jan Olsen fra VisitDenmark.

Selve juni måned ligger 13,2 pct. over juni 2019, fordelt på en vækst på 21 pct. på danskere og 6 pct. på udenlandske overnatninger.

Det er overvejende turisterne i kyst- og naturturisme, der bidrager til væksten i udenlandske overnatninger. Der var i første halvår 2022 16 pct. flere udenlandske overnatninger i feriehusene end i 2019, og udenlandske campingovernatninger gik hele 21,5 pct. frem. 

Når det gælder hotellerne, er der samlet set en fremgang på 3,2 pct. siden 2019, men fremgangen dækker over et fald i de udenlandske overnatninger på 17 pct. og en fremgang på 18 pct. i de danske. De oversøiske markeder ligger alle under 2019 niveau.

I storbyturismen er det også de tyske overnatninger, der ligger i front. Tyskerne er således i dag den største udenlandske kundegruppe i København, som trods vækst i år fortsat mangler internationale overnatninger. År til dato har der således været 309.000 tyske overnatninger i København.

Det er således de tyske overnatninger, der driver væksten i de udenlandske overnatninger i dansk turisme, og bortset fra Holland forventes de andre prioriterede markeder ikke at nå op på 2019-niveau i år. Det kan godt give grund til bekymring hos VisitDenmark.

"De udenlandske overnatninger i dansk turisme står og falder med de tyske overnatninger, som på grund af ændrede rejsemønstre efter corona nu også har fået stor betydning for storbyturismen. Det øger vores afhængighed af et marked, der risikerer recession og som kan få store økonomiske udfordringer på grund af energikrise, inflation og mulig opbremsning i det private forbrug," siger Jan Olsen.

Der er således en vis bekymring, om væksten i dansk turisme kan fortsætte, og i særdeleshed om hvad krigen i Ukraine og økonomisk usikkerhed vil betyde for rejsemønstrene. 

I corona årene var det danskerne, der skabte væksten og holdt hånden under dansk turisme, men faktisk viser tallene nu, at der er 43 pct. færre danske overnatninger i feriehusene i de første seks måneder af 2022 sammenlignet med 2021. Der er dog stadig 40 pct. flere danske overnatninger i feriehusene end i første halvår end før corona.

"Der er risiko for, at det vi oplever nu er en slags ketchupeffekt, der her og nu giver flot vækst i de udenlandske overnatninger. Men begynder det tyske marked at svigte, er det langt fra sikkert, at væksten i de udenlandske overnatninger fortsætter. Det vil give dansk turisme store udfordringer, især hvis danskerne vælger at rejse lige så meget ud som tidligere," siger Jan Olsen.

Se den kommunale overnatningsstatistik 
 

xxxx