Jan Voetmann

Jan Voetmann ny chef for Data & AI

20.12.2023
Foto: VisitDenmark

Med Jan Voetmann som chef for et nyoprettet team for Data & AI vil VisitDenmark accelerere brugen af data og kunstig intelligens. 

”Udviklingen af den nationale dataplatform VisitData går rigtig hurtigt, og vi oplever en enorm interesse fra både destinationsselskaberne og andre samarbejdspartnere. Derfor er der behov for, at vi lægger flere kræfter i VisitData, så vi kan udnytte det store potentiale, der ligger i anvende data strategisk. I løbet af det seneste år har Jan spillet en afgørende rolle i at etablere fundamentet for den nationale dataplatform og med sin store erfaring på området er han den helt rigtige person til at løfte opgaven også fremover,” siger Katja Moesgaard, adm. direktør for VisitDenmark. 

Arbejdet på den nationale dataplatform har stået på i over et år, hvor vestkystens destinationsselskaber, VisitDenmark, Dansk Kyst- og Naturturisme og NTT DATA Business Solutions i fællesskab har stået for at udvikle de første produkter samt at gøre dataplatformen teknisk sikker og juridisk skalérbar. I 2024 vil der være fokus på at understøtte destinationsselskaberne og deres indsats, så de lokale erhvervspartnere får adgang til platformen. 

”På kort sigt vil teamet have fokus på at rulle VisitData ud i dansk turisme via de danske destinationsselskaber. Samtidig er det tydeligt, at kunstig intelligens som redskab har nået et punkt, hvor det er relativt nemt at tage i brug med stor effekt. Derfor vil vi også opruste på det område og sammen med destinationsselskaberne arbejde for at skabe værdi for dansk turisme,” siger Katja Moesgaard. 

Gode beslutninger gennem intelligent brug af data 

Om det nye team siger Jan Voetmann, chef for Data og AI i VisitDenmark: 

”Min passion har altid været at hjælpe andre til at træffe gode beslutninger gennem intelligent brug af data, og derfor er jeg glad for, at VisitDenmark stiller endnu mere skarpt på at skabe værdi i dansk turisme gennem data og kunstig intelligens. Sammen med teamet og alle de andre gode mennesker, som til dagligt arbejder med VisitData, ser jeg frem mod 2024, hvor platformen for alvor bliver rullet ud i dansk turisme. Samtidig ser jeg nye spændende muligheder for, at VisitDenmark kan bidrage positivt med brugen af kunstig intelligens på tværs af dansk turisme.”

Ud over Jan Voetmann består det nye team af Mads Bach og Christina Ejby. Når det gælder brugen af kunstig intelligens hos VisitDenmark, er Michael Johansen tilknyttet det nye team for Data & AI som daglig projektleder. 

Samtidig med oprettelsen af Data & AI bliver analysefunktionen en selvstændig enhed i VisitDenmark med Charlotte Rømer Rassing som konstitueret analysechef. Ændringerne trådte i kraft december 2023.