Katja Moesgaard ny CEO for VisitDenmark

Katja Moesgaard: Vigtigt, at dansk turisme holder momentum

27.10.2023
Foto: VisitDenmark

På DIs årsdag glædede VisitDenmarks nye adm. direktør, Katja Moesgaard, sig over, at dansk turisme står et godt sted med vækst i de udenlandske overnatninger og en stærk model for dansk turismefremme. Men dansk turisme må ikke læne sig tilbage, sagde hun. 

VisitDenmarks nytiltrådte adm. direktør, Katja Moesgaard, mødte store dele af branchen for første gang, da hun holdt tale på DI Turisme og Oplevelsers årsdag den 24. oktober. Og det var med et grundlæggende positivt budskab om, at dansk turisme står på et godt fundament til at håndtere de udfordringer, som ligger forude. 

”Dansk turisme er et godt sted lige nu. Vi er det land i Europa, der hurtigst kom tilbage på sporet efter corona. Det er godt gået,” sagde hun. 

Faktisk er hun blevet overrasket over, hvor godt det går i dansk turisme. 2022 slog den hidtidige rekord fra 2019, og overnatningstallene for de første otte måneder af 2023 viser, at de gode takter fortsætter.

En stærk dansk model

Hun glædede sig samtidig over, at Danmark har opbygget en stærk model for turismefremme, som andre lande er misundelige på. Denne model er et vigtigt fundament for at udvikle turismen og skabe fremtidige resultater. 

”Der ingen tvivl om, at modellen med 19 stærke destinationsselskaber, ét fælles brand og en stærk Danmarks-fortælling spiller en væsentlig rolle for succesen. Sammenhængskraften og modellen i dansk turisme er afgørende og skal dyrkes, så vi kan fortsætte med at tiltrække udenlandske turister til Danmark,” sagde hun. 

Men hun understregede også, at der er potentiale for yderligere vækst og udvikling i turismen: 

”Selvom dansk turisme står et godt sted lige nu, må vi ikke læne os tilbage. Det er fortsat et langt sejt træk.” 

”Det kræver, at vi holder momentum med at udbrede vores fælles Danmarks-fortælling og ét-brandstrategi, og at der fortsættes med solide investeringer i årene, der kommer,” sagde hun. 

Grøn omstilling

Ligesom andre erhverv er turismen også i gang med en bæredygtig og grøn omstilling. 

”Bæredygtighed er en helt central del af turismeudviklingen. Det vil sige en udvikling, der skaber økonomisk, miljømæssig og social bæredygtig vækst,” sagde hun og henvist til regeringens nationale strategi for bæredygtig turismeudvikling. 

Hun nævnte i den forbindelse to initiativer, VisitDenmark vil komme med inden for kort tid. 

Inden årets udgang vil VisitDenmark præsentere indsigter i turisternes prioriteringer, når det gælder bæredygtighed og miljøhensyn. Indsigterne er baseret på to forskellige analyser, VisitDenmark har gennemført. 

I begyndelsen af 2024 kommer de første data på, hvor meget turismen bidrager til drivhusgasudledningen, og hvilke faktorer der fylder mest. Disse data skal være udgangspunkt for en handlingsplan for nedbringelse af drivhusgasser i turismen, som også er et mål i den nationale strategi.

Højere produktivitet 

På årsdagen deltog også Bjarne Corydon, som indledte konferencen med et par kontante betragtninger om, hvordan turismen bliver opfattet af Christiansborgs regnedrenge. 

Når erhvervsfremmemidlerne skal fordeles, er det nemlig produktivitet og værditilvækst, der tæller. Og her står turismen ikke stærkt, var budskabet fra Bjarne Corydon, der er tidligere finansminister og chefredaktør på Dagbladet Børsen. 

I sin tale kvitterede Katja Moesgaard med at pege på den nye dataplatform, som et nyt initiativ i dansk turisme, der kan øge produktivitet og konkurrenceevne.

”Data, Indsigt og viden kan hjælpe os med at løfte konkurrencen. Det får vi med den nye dataplatform. Den bliver et meget vigtigt omdrejningspunkt for vores konkurrenceevne og for bæredygtighed i erhvervet,” sagde hun. 

De danske destinationsselskaber er nu ombord i platformen, og samtidig viser både offentlige institutioner og kommercielle partnere stor interesse for at være med til at skabe og få værdi af platformen, sagde hun. 

Katja Moesgaard afsluttede sin tale med at række ud til erhvervet og se frem til et rigtig godt fremtidigt samarbejde.