noma summer menu

Outdoor og gastronomi bliver temaer i 2022

21.12.2021
Foto: Ditte Isager

To temaer vil præge markedsføringen næste år og være med til at skabe interesse for Danmark som en attraktiv destination på dansk turismes prioriterede markeder. Sverige og Norge får en særskilt fortælling. 

I 2022 har VisitDenmark valgt to overordnede temaer for markedsføringen, nemlig outdoor og gastronomi. 

Temaerne skal være med til at positionere Danmark som The land of Everyday Wonder gennem klare historiefortællinger, der taler til turisternes rejsemotiver, og dermed skaber interesse for Danmark i et marked, der også i 2022 vil være stærkt konkurrencepræget.  

”Outdoor er en vigtig driver for at vælge Danmark, ikke kun under pandemien, men også inden. Dertil kommer, at det er en styrkeposition for Danmark, som også mange danske destinationer satser på. Derfor er det et oplagt tema at markedsføre Danmark på, og som vi kan arbejde sammen om på tværs af landet,” siger marketingdirektør Janne Grønkjær Henriksen, VisitDenmark. 

Outdoor på den danske måde 

Outdoor - på den danske måde - kommer til at præge kampagnerne, der bliver lanceret i første halvår af 2022, og VisitDenmark arbejder netop nu på at få kommunikationen klar til at blive rullet ud. 

”Vi vil gerne blive mere tydelige på, hvad det er for en outdoor oplevelse, turisterne får i Danmark og dermed positionere os i forhold til vores nabolande. I forhold til fx Norge har vi en mere tilgængelig natur, og det præger også vores friluftsliv. Det skal vi have frem i kommunikationen,” siger Janne Grønkjær Henriksen. 

Måden at kommunikere de to temaer kommer til at tage udgangspunkt i det danske DNA og folde brandet The Land of Everyday Wonder ud i to stærke historiefortællinger. 

Gastro står stærkt 

”Gastronomi er valgt som tema, fordi det også er en styrkeposition, og fordi Danmark aldrig har stået stærkere på dette område end netop nu. Det bekræfter de mange Michelinstjerner, at verdens to bedste restauranter ligger i Danmark og senest sølvmedaljen ved Bocuse d’Or. Og så repræsenterer gastronomi en anden side af Danmark end outdoor, men kan ligesom outdoor fungere både for kyst og storby,” siger Janne Grønkjær. 

Teamet gastronomi bliver rullet ud i kampagnerne efter sommerferien, dog vil der i Tyskland fortsat være fokus på outdoor. Både i forhold til presse, travel trade og content på sociale medier bliver der arbejdet med begge emner over hele året.  

Ud over de to store temaer har VisitDenmark også planlagt kampagner inden for special interest som fx lystfiskeri og camping

Dertil kommer, at den danske Tour de France start naturligvis vil præge både foråret og sommeren med særlige kampagner og andre aktiviteter for at udnytte den ekstraordinære begivenhed til at gøre opmærksom på Danmark som cykeldestination. 

Ny fortælling i Sverige og Norge 

Det svenske og norske marked adskiller sig fra de øvrige markeder ved et højt kendskab til Danmark. De seneste år er overnatningerne dog faldet, og pandemien har ikke ændret på denne situation. Danmark fremstår ikke længere så relevant for svenskerne og nordmændene som tidligere, og derfor arbejder VisitDenmark på en ny fortælling på disse to markeder. 

”Svenskerne og nordmændene kender Danmark så godt, at det bliver for smalt at markedsføre Danmark alene på to temaer. Derfor arbejder vi på en tematisk overligger i rammen af The Land of Everyday Wonder, der på ny kan gøre Danmark relevant og på en anderledes måde fortælle om de mange oplevelser, som Danmark tilbyder,” siger Janne Grønkjær Henriksen. 

Fortællingen vil være klar til kampagnerne, der er planlagt til at blive lanceret i foråret 2022. 

Nærmarkeder får høj prioritet 

Hvad angår kampagneinvesteringer, bliver nærmarkederne Tyskland, Holland, Sverige og Norge højt prioriteret i 2022. Det er planen, at de første kampagner skydes i gang i Tyskland i februar måned for at bygge op til påsken og tidlig sommer. 

Det endelige tidsperspektiv afhænger dog af, hvordan pandemien udvikler sig. 

”Pandemien er desværre ikke slut endnu. Den nye omikronvariant medfører nye restriktioner og usikkerhed, som påvirker rejselysten. Vi er dog optimistiske, for vi har de sidste to år set, at turisterne kommer igen, når muligheden er der. Så vi er klar med kampagner, lige så snart vi kan se rejselyst og rejseadfærd på markederne igen,” siger Janne Grønkjær Henriksen. 

Selv om de mange ekstra bevillinger til turismen er løbet ud i 2021, forventer VisitDenmark, at investeringerne i kampagnerne i 2022 bliver lidt større end i et normalt år. 

Ud over nærmarkederne har VisitDenmark også planlagt kampagner i Storbritannien, Italien, Frankrig og USA til næste år. 

På alle markeder vil presseindsatsen være højt prioriteret næste år, og VisitDenmark vil igen lægge kræfter i at få mødebranchen i gang igen gennem kampagner, internationale messer og andre aktiviteter. Ligesom der i 2022 igen være en styrket indsats over for Travel Trade. 

Følg turisternes rejselyst og adfærd i Rejseindikatoren