UNESCO vikingeborge vil tiltrække kulturturister

15.9.2023
Foto: © Daniel Villadsen

At de fem danske ringborge er blevet UNESCO verdensarv betyder ikke blot anerkendelse  blandt internationale eksperter. Det er også en ny god historie i markedsføringen af Danmark over for de udenlandske kulturturister. Nye tal viser, at hver anden turist herhjemme er en kulturturturist.

At de fem ringborge er kommet på attraktionernes fornemste liste er ikke kun et blåt stempel til de danske attraktioner i faglig sammenhæng. Deres muligheder for at blive set og hørt ude i verden er langt større, når de kan bruge titlen som UNESCO verdensarv som afsæt til at fortælle deres historie, og deres tiltrækningskraft på internationale turister vil øges markant. Det vurderer kommunikationschef Anders Rosbo fra VisitDenmark..

”Det har stor betydning i den internationale markedsføring at kunne læne sig op ad et anerkendt og indarbejdet brand. Når man er på UNESCOs verdensarvsliste kan man tilbyde oplevelser i verdensklasse, og det ved turisterne. Som attraktion får man så at sige troværdighed og autenticitet forærende, og man rykker op i must see klassen,” siger Anders Rosbo.
 

Kulturturister vælger Danmark

Interessen for kulturoplevelser er stor blandt de turister, der besøger Danmark. 

Nye tal fra VisitDenmarks Turistundersøgelse viser, at 55 pct. af de udenlandske turister kan karakteriseres som kulturturister, hvor design, arkitektur, kultur, kunst og historiske seværdigheder er en væsentlig grund til at vælge ferie i Danmark. Der er flest kulturturister i storbyerne, hvor 57 pct. af alle udenlandske turister er kulturturister. Uden for storbyerne har 54 pct. kulturoplevelser som en væsentlig grund til at vælge Danmark.

Også blandt danskerne fylder kulturturisterne godt: her er det hver tredje turist, der har kulturoplevelser som en af flere grunde til at vælge ferie herhjemme. 

Flere besøgende

Ifølge internationale eksperter oplever attraktioner en markant stigning i antallet af besøgende, når de kommer på listen over verdensarv. Det gælder også for flere af de danske attraktioner, hvor UNESCO-anerkendelsen har bidraget til flere udenlandske besøgende. Det er den enslydende melding fra verdensarvsstederne.

På Vadehavscentret har de f.eks. haft besøg fra 41 forskellige lande, og på Kronborg er 60 pct. af gæsterne udenlandske turister. På Stevns Klint er antallet af besøgende steget fra 100.000 før udnævnelsen til 300.000 i 2020, og da Christiansfeld blev verdensarv, steg besøgstallet fra den ene dag til den anden til det femdobbelte i byen. 

”Men turisterne kommer ikke af sig selv. Der skal markedsføring til, og så skal der gerne udvikles andre oplevelser, der har sammenhæng med selve oplevelsen af verdensarven. For moderne turister stiller krav til deres oplevelser, bl.a. er involvering af de besøgende vigtigt for alle attraktioner i dag,” siger Anders Rosbo.

Han peger på, at et fælles træk for verdensarvsstederne er, at etableringen af visitor centers har løftet både formidlingen og muligheden for en bedre markedsføring. Herudover er der flere steder sat øget fokus på bæredygtighed i forbindelse med tildelingen af UNESCO værdigheden.

Bæredygtigt perspektiv

”Hele UNESCO’s vision om verdensarv står jo på bæredygtighed. Det handler ikke kun om at få flere turister og mere omsætning, men også om det sociale perspektiv med borgerinddragelse og om hensyntagen til miljøet. 

F. eks. samarbejder stederne med universiteter, skoler, ungdomsuddannelser, og der lægges vægt på god adfærd i naturen. Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland har bl.a. en udvikling i gang, hvor der bliver mindre og mindre kommerciel skovdrift i området, og på Stevns har de etableret et partnerprogram med 120 virksomheder og organisationer, der sammen arbejder på at bakke op om en fælles strategi. Og på Vadehavscentret har de bl.a. et tæt samarbejde med universiteter fra Nederlandene, Tyskland og de nordiske lande, så man lærer af hinanden,” siger Anders Rosbo.
 

Kort om de udenlandske kulturturister i Danmark

  • Der var i 2022 5,6 mio. kulturturister i Danmark, hvoraf 52 pct. er udenlandske.
  • Både i og uden for storbyerne finder man de udenlandske kulturturister. I storbyerne er 57 pct. af alle udenlandske turister kulturturister, og uden for storbyerne i kyst- og naturområderne er 54 pct. af de udenlandske turister kulturturister.
  • Generelt er kulturturisterne meget tilfredse med de danske attraktioner og seværdigheder, og faktisk er de mere tilfredse med dem end den gennemsnitlige udenlandske turist. De udenlandske kulturturister ligger tilmed i top, når det handler om at anbefale ferie i Danmark til andre. 
  • Hos kulturturisterne i storbyerne er kultur og kunst, historiske oplevelser og seværdigheder den væsentligste grund til at holde ferie i en af de fire største danske byer. Design og arkitektur ligger på 3. pladsen. Blandt kulturturisterne uden for storbyerne ligger kulturoplevelserne på 4. pladsen blandt grundene til at vælge ferie i Danmark, design og arkitektur ligger på en 10. plads.
  • Tyskerne er overrepræsenteret blandt kulturturisterne. Det gælder især uden for storbyerne, hvor tyske turister udgør 25 pct. af alle turister, men hvor hele 38 pct. af kulturturisterne er tyskere. I storbyerne er 10 pct. af kulturturister tyske, mens kun 7 pct. af alle storbyturisterne er tyske.
  • Kulturturister har et døgnforbrug på 1.250 kr.

Ovenstående tal er fra VisitDenmarks rapport Kulturturister på ferie i Danmark i 2022, der tegner en profil på danske og udenlandske kulturturister, der var på ferie i Danmark i 2022. Rapporten er baseret på data fra VisitDenmarks Turistundersøgelse 2022. 
 

 

Kort om UNESCOs verdensarvsliste

De mest værdifulde dele af verdens kultur- og naturarv optages på UNESCOs Verdensarvsliste. På listen findes bla. Pyramiderne, Den Kinesiske Mur, Grand Canyon, Great Barrier Reef, Akropolis og Taj Mahal. Listen indeholder 1.157 steder. Se UNESCO World Heritage Centre - World Heritage List


Verdensarv i Danmark

Inden ringborgene fik status af verdensarv, havde Danmark ti emner optaget på UNESCO’s Verdensarvsliste: Roskilde Domkirke, Jellingemonumenterne, Kronborg, Stevns Klint, Vadehavet, Christiansfeld, Parforcejagtlandskaberne i Nordsjælland samt i Grønland Ilulissat Isfjord, Kujataa og Aasivissuit – Nipisat. De fem ringborge, der nu også er på listen er: Trelleborg ved Slagelse, Borgring ved Køge, Nonnebakken i Odense, Fyrkat ved Hobro og Aggersborg ved Løgstør. De blev opført under Kong Harald Blåtand, der regerede i Danmark i årene 958-987. Selv om de er forskellige i størrelse, så er de alligevel så ens i konstruktion og udførelse, at man ikke er i tvivl om, at de har samme ophavsmand, og borgene er markante anlæg for vikingetiden, som Danmark netop er kendt for i udlandet.