Badehus ved Løkken Strand i Nordjylland, Danmark

VisitDenmark: De udenlandske turister er vigtige for dansk turisme

11.10.2023
Foto: Daniel Brandt Andersen

Højsæsonen: De danske overnatninger faldt 6,6 pct., mens de udenlandske næsten holdt status quo med et lille fald på 0,5 pct. De udenlandske overnatninger er dog gået frem i årets første 8 måneder, hvilket understreger hvor vigtige de udenlandske turister er for dansk turisme. 

”Danskerne er begyndt at rejse mere ud igen efter Corona. Det viser de aktuelle overnatningstal for højsæsonen. Det understreger, hvor vigtige de udenlandske turister er for dansk turisme, hvis vi skal nå vækstambitionerne i den nationale turismestrategi for de kommende år,” siger VisitDenmarks adm. direktør Katja Moesgaard.

Danmarks Statistiks overnatningstal for højsæsonen (juli og august) viser, at der var noget færre danske overnatninger end sidste år. 9,9 mio. danske overnatninger blev det til, hvilket er et fald på 6,6 pct. sammenlignet med 2022. 

De udenlandske overnatninger endte på 11,9 mio., hvilket er en lille nedgang på 0,5 procent sammenlignet med 2022. Samlet set endte overnatningerne i højsæsonen 3,4 pct. under højsæsonen 2022. 

Det er et nuanceret billede, der ligger til grund for resultatet, der samlet set udgjorde i alt 21,8 mio. overnatninger. Sammen med svenskerne og nordmændene skar danskerne toppen af væksten i årets to største turistmåneder. De øvrige markeder i dansk turisme er gået frem. 

Nederlandske overnatninger i feriehusene gik frem 

I feriehusene er det bemærkelsesværdigt, at nedgangen i antallet af svenske og norske overnatninger på henholdsvis 12,3 og 10,5 pct. blev opvejet af en flot fremgang på 21,3 pct. på det nederlandske marked. Med status quo på det tyske marked landede de fire nærmarkeder, som er de vigtigste udenlandske markeder for feriehusene, på nulvækst.

”Valutakurserne er en udfordring i Sverige og Norge. Ingen tvivl om det. Derfor er det fantastisk, at Nederlandene i den grad rykker, nu også på feriehusene, hvor det tidligere især var campingpladserne, der trak. Og vi kan se, at vi ikke står ikke alene med valutaudfordringen. De lande, som vi normalt sammenligner os med, har også tabt svenske og norske overnatninger,” siger adm. direktør i VisitDenmark Katja Moesgaard og fortsætter:

”Det betyder, at vi faktisk har vundet markedsandele på det svenske marked i forhold til 2019, mens vi har tabt lidt på det norske. Det ændrer dog ikke på, at erhvervet savner turisterne fra Norge og Sverige.”

Samlet set på alle overnatningsformer gik Sverige tilbage med 26,4 pct. og Norge med 25,2 pct. i højsæsonen, sammenlignet med 2022.

Fremgang på øvrige markeder

Bortset fra Sverige og Norge gav højsæsonen flotte overnatningstal til alle øvrige markeder. Storbritannien gik 21,0 pct. frem, USA havde en fremgang på 26,3 pct., og overnatningerne fra Italien og Frankrig gik henholdsvis 14,6 pct. og 21,6 pct. frem sammenlignet med sidste år. Den samlede stigning i de nederlandske overnatninger lå på 3,4 pct. for perioden, og Tyskland gik 1,4 pct. frem.

”Vi mangler fortsat skuldersæsonen september-oktober for at kunne bedømme året, målt i overnatninger. Men til og med august har vi set gode takter, og vi håber på et fornuftigt år på linje med 2022. Men der er usikkerheder. Der er recession i Tyskland og Nederlandene, og de svenske og norske valuta driller. Det betyder, at vi fortsat skal investere i klog markedsføring, så vi ikke mister momentum,” siger Katja Moesgaard.

Udenlandske markeder trækker væksten

Overnatningstallene for perioden januar-august viser, at dansk turisme er en smule bagud i forhold til 2022 med 0,2 pct. Igen er det de udenlandske overnatninger, der trækker resultatet op. De udenlandske går frem med 4,4 pct., hvorimod de danske er gået tilbage med 4,4 pct.

”De udenlandske overnatninger er afgørende for dansk turisme, og derfor er det glædeligt at se, at vi samlet set fortsat har fremgang her. Men vi kan også se med Norge og Sverige, hvor sårbare vi er, og hvor hurtigt det kan gå den forkerte vej. Dansk turisme er meget afhængig af det tyske marked, og selv om det ser fornuftigt ud der og på de fleste andre markeder, skal vi fortsat arbejde målrettet på at få størst mulig effekt af vores markedsføring. Derfor er jeg glad for, at vi hele tiden bliver skarpere i vores kommunikation til turisterne,” siger Katja Moesgaard.

Skarpere kommunikation med ny segmentering

VisitDenmark har netop taget en ny segmenteringsmodel i brug i den internationale markedsføring, der er udviklet på grundlag af et omfattende analysearbejde, hvor 11.000 turister i Tyskland, Nederlandene, Sverige og Norge har svaret på 52 forskellige spørgsmål. 

Det har resulteret i et overblik på alt seks segmenter, hvoraf VisitDenmark har valgt fire, som har særligt potentiale for dansk turisme. Dem vil VisitDenmarks kampagner på nærmarkederne fremover være målrettet mod. Modellen giver bl.a. en større forståelse af, hvad der driver turisterne, og hvilke ønsker og interesser der motiverer dem til en ferie. Med de nye segmenter vil VisitDenmark blive endnu bedre til at nå de rette turister.

”Modellen gør os endnu skarpere og målrettede i vores kommunikation, og fordi der også tages højde for segmenternes medieforbrug, vil vores medieindkøb blive styrket. Det betyder, at vi kan gøre Danmark endnu mere relevant for de turister, hvor potentialet er størst,” siger Katja Moesgaard.

VisitDenmark forventer ligeledes at gennemføre segmenteringsanalyser i de fire metropoler London, Paris, Milano og Rom.

Find overnatningstallene for destinationerne