Skallingen Beach at Blåvand, West Jutland

Den tyske rejseanalyse

Foto: Thomas Høyrup Christensen

Tyskernes rejselyst stiger fortsat, og antallet af rejsende i 2018 sætter igen rekord. Onlinebooking overtager for første gang personlige samtaler og dominerer derved som bookingkanal blandt de tyske rejsende. 

Tyskernes rejselyst stiger fortsat

 • Antal rejsende: Den nye ReiseAnalyse 2019 fra Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V. (FUR) viser, at i januar 2019 forventede 71 pct. (70 pct. i 2018) af tyskerne at holde ferie i år. I 2018 var i alt 55,0 mio. tyskere på en længere ferierejse, dvs. ferie med minimum 4 overnatninger. Hertil kom 35,4 mio. tyskere, der tog på korte ferier (1-3 overnatninger). Dermed er det samlede antal tyskere, der afholdt ferie i 2018 (89,4 mio.), steget i forhold til 2017 (88,4 mio.). 
 • Forbrug: Når det gælder forbrug, forventer 29 pct. af tyskerne at øge deres forbrug på ferie i 2019 end tilfældet var i 2018. I 2018 brugte tyskerne €94,8 mia. på ferie. Det er stort set på samme niveau som i 2017. 
 • Rejser til udlandet: Også når det gælder rejser til udlandet, har tyskerne sat en ny rekord. I 2018 blev 73 pct. af alle længere ferier holdt i udlandet. 8 pct. af alle længere ferierejser gik til fjerne destinationer (uden for Europa). 
 • De foretrukne destinationer: Tyskland forblev tyskernes yndlingsdestination i 2018, idet 27 pct. af alle længere ferierejser fandt sted i hjemlandet. Spanien, Italien og Tyrkiet var igen de tre mest foretrukne udenlandske destinationer med hhv. 14 pct., 8 pct. og 5 pct. af alle længere ferierejser.
 • Transportmiddel og indkvartering: Igen i 2018 var bil (45 pct.) det hyppigst brugte transportmiddel på ferie efterfulgt af fly (41 pct.). Hotel var den foretrukne indkvarteringstype (48 pct.), især i udlandet (55 pct.).  
 • Bookingkanal: For første gang overtog onlinebooking (42 pct.) personlige samtaler (40 pct.) som den mest populære kanal til booking af ferierejser blandt tyskere. Der forventes en yderligere stigning i onlinebooking i de kommende år. Pakkerejser dominerer stadig som den mest populære måde at organisere ferie på (43 pct.). 

Mere om de tyske rejsende kan findes i den nye Reiseanalyse 2019.

Dybere indblik i den tyske rejseanalyse

Family playing in summer house near beach, West Jutland
Niclas Jessen

Det tyske kystpotentiale

Tyskernes interesse for Danmark når nye højder, viser tal fra den tyske rejseanalyse og VisitDenmarks image- og potentialeanalyse. I alt er 13,5 mio. tyskere interesserede i at holde ferie i Danmark inden for de kommende 3 år. Det svarer til 21,2 pct. af den tyske befolkning. Interessen er især stor blandt tyskere fra Nord- og Midttyskland. 

Om analysen

Den tyske ReiseAnalyse gennemføres hvert år af Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V. (FUR). I alt gennemføres der omkring 12.000 repræsentative interview fordelt over hele Tyskland. Igen i år har VisitDenmark købt adgang til undersøgelsens hovedresultater.

Indhold: 

 • Bookingadfærd
 • Rejsegrupper
 • Rejsemotiver
 • Ferietyper
 • Destinationer
 • Ferieaktiviteter
 • og meget mere