VisitDenmark
Skallingen strand

Den tyske rejseanalyse

Tyskernes rejselyst stiger fortsat, og antallet af rejsende i 2018 sætter igen rekord. Onlinebooking overtager for første gang personlige samtaler og dominerer derved som bookingkanal blandt de tyske rejsende. 

Tyskernes rejselyst stiger fortsat

 • Antal rejsende: Den nye ReiseAnalyse 2019 fra Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V. (FUR) viser, at i januar 2019 forventede 71 pct. (70 pct. i 2018) af tyskerne at holde ferie i år. I 2018 var i alt 55,0 mio. tyskere på en længere ferierejse, dvs. ferie med minimum 4 overnatninger. Hertil kom 35,4 mio. tyskere, der tog på korte ferier (1-3 overnatninger). Dermed er det samlede antal tyskere, der afholdt ferie i 2018 (89,4 mio.), steget i forhold til 2017 (88,4 mio.). 
 • Forbrug: Når det gælder forbrug, forventer 29 pct. af tyskerne at øge deres forbrug på ferie i 2019 end tilfældet var i 2018. I 2018 brugte tyskerne €94,8 mia. på ferie. Det er stort set på samme niveau som i 2017. 
 • Rejser til udlandet: Også når det gælder rejser til udlandet, har tyskerne sat en ny rekord. I 2018 blev 73 pct. af alle længere ferier holdt i udlandet. 8 pct. af alle længere ferierejser gik til fjerne destinationer (uden for Europa). 
 • De foretrukne destinationer: Tyskland forblev tyskernes yndlingsdestination i 2018, idet 27 pct. af alle længere ferierejser fandt sted i hjemlandet. Spanien, Italien og Tyrkiet var igen de tre mest foretrukne udenlandske destinationer med hhv. 14 pct., 8 pct. og 5 pct. af alle længere ferierejser.
 • Transportmiddel og indkvartering: Igen i 2018 var bil (45 pct.) det hyppigst brugte transportmiddel på ferie efterfulgt af fly (41 pct.). Hotel var den foretrukne indkvarteringstype (48 pct.), især i udlandet (55 pct.).  
 • Bookingkanal: For første gang overtog onlinebooking (42 pct.) personlige samtaler (40 pct.) som den mest populære kanal til booking af ferierejser blandt tyskere. Der forventes en yderligere stigning i onlinebooking i de kommende år. Pakkerejser dominerer stadig som den mest populære måde at organisere ferie på (43 pct.). 

Mere om de tyske rejsende kan findes i den nye Reiseanalyse 2019.

Dybere indblik i den tyske rejseanalyse

Family-Playing-Beach-Summerhouse
Det tyske kystpotentiale

Tyskernes interesse for Danmark når nye højder, viser tal fra den tyske rejseanalyse og VisitDenmarks image- og potentialeanalyse. I alt er 13,5 mio. tyskere interesserede i at holde ferie i Danmark inden for de kommende 3 år. Det svarer til 21,2 pct. af den tyske befolkning. Interessen er især stor blandt tyskere fra Nord- og Midttyskland. 

Om analysen

Den tyske ReiseAnalyse gennemføres hvert år af Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V. (FUR). I alt gennemføres der omkring 12.000 repræsentative interview fordelt over hele Tyskland. Igen i år har VisitDenmark købt adgang til undersøgelsens hovedresultater.

Indhold: 

 • Bookingadfærd
 • Rejsegrupper
 • Rejsemotiver
 • Ferietyper
 • Destinationer
 • Ferieaktiviteter
 • og meget mere