København

Det tyske kystpotentiale

31.7.2019
Foto: Kim Wyon

Tyskland er dansk kyst- og naturturismens vigtigste udenlandske marked målt på både turismeomsætning og overnatninger. VisitDenmark monitorerer derfor løbende den tyske rejselyst til Danmark.    

Stor interesse fra tyskerne

I alt er 13,5 mio. tyskere interesserede i at holde ferie i Danmark inden for de kommende 3 år. Det svarer til 21,2 pct. af den tyske befolkning. Interessen er især stor blandt tyskere fra Nord- og Midttyskland. 

Flere tyske overnatninger

Antallet af de tyske overnatninger i Danmark er steget de seneste år. I 2018 var der godt 15,6 mio. overnatninger i Danmark, hvilket er det højeste antal overnatninger i de sidste 10 år. Dette indikerer, at den tyske rejselyst til Danmark i en vis grad bliver indfriet, og at den stigende interesse bliver konverteret til flere overnatninger. 

Om analysen

Rapporten samler de nyeste resultater fra:

Den tyske rejseanalyse 2019: En af de vigtigste analyser af det tyske rejsemarked. Analysen gennemføres hvert år i starten af året og er baseret på interview med 12.000 tyskere over 14 år i hele landet. 

VisitDenmarks internationale image- og potentialeanalyse 2019Dataindsamlingen er foretaget i marts 2019 og består af i alt  2.118 webinterview med et repræsentativt udsnit af den tyske befolkning.