Jyske Ås

Sommerhusundersøgelsen 2022

6.7.2023
Foto: Mette Johnsen

I denne rapport kan du bl.a. læse om hvor og hvor meget feriehusene bliver anvendt til hhv. eget brug, arbejde, udlån og udleje. Sommerhusundersøgelsen foretages med varierende mellemrum af Danmarks Statistik for VisitDenmark. 

Det primære formål med denne undersøgelse er at indhente data til at beregne turismens økonomiske betydning for den private del af feriehusturismen.

Aktuelt belyses også

  • hvor og hvor meget feriehusene bliver anvendt til hhv. eget brug, arbejde, udlån og udleje
  • hvordan anvendelsen har udviklet sig fra 2019 til 2022 for at afdække corona-pandemiens betydning
  • geografiske forskelle på udlejningskanaler samt udlejningshusenes stand og faciliteter
  • hvor mange feriehusejerne, der forventer at foretage energiforbedrende investeringer i deres feriehus i løbet af 2023

 

Metode

Sommerhusundersøgelsen foretages med varierende mellemrum af Danmarks Statistik for VisitDenmark.

7.300 feriehusejerne er gennem webinterview spurgt om husenes anvendelse og udlejning 2022. Undersøgelsen er således et supplement til eksisterende statistik om feriehusudlejning.

Du kan læse mere om metode og indsamlingen i dokumenterne herunder.