Aktuelle overntninger | VisitDenmark

Aktuelle overnatningstal

Følg den aktuelle udvikling i dansk turisme her!

Udviklingen i marts 2018

Marts bød på en samlet vækst i overnatningerne på 40,1 pct. i forhold til marts 2017. Der var i alt 2,919 mio. overnatninger i marts 2018. De udenlandske turister foretog knap 1,373 mio. overnatninger i alt, hvilket er 53,9 pct. højere end sidste år. De danske overnatninger steg med 29,7 pct. i forhold til 2017 og landede på i alt 1,546 mio. overnatninger. Den høje vækst skal ses på baggrund af påsken, der i år faldt i marts. I 2017 faldt den i april.

 

Udvikling per marked

Den samlede fremgang skyldes især en positiv vækst fra Tyskland med +96,5 pct., Norge med +68,5 pct. og Sverige med +22,4 pct., men også Frankrig (+18,3 pct), Italien (+7,4 pct.), Indien (+12,3 pct.) og Kina (+7,0 pct.) viste pæne takter. Markederne Storbritannien og Holland trak i den anden retning med hhv. -10,0 pct. og -5,8 pct. 

Hent oversigten i PDF med de nyeste overnatningstal og feriehusbookinger her.

 

Endelige overnatningstal for 2017

De endelige overnatningstal for 2017 er opgjort til 52,580 mio. Det er en stigning på 2,2 pct. i forhold til 2016. De udenlandske overnatninger steg 2,5 pct., og endte på 26,748 mio. De danske overnatninger steg 1,9 pct., og endte på 25,833 mio.

 

Kommunale overnatningstal

Som noget nyt har du mulighed for at følge udviklingen i kommunale overnatninger for alle overnatningsformer. Den kommunale overnatningsstatistik er tænkt som et godt konjunkturværktøj til at følge den månedlige udvikling i og på tværs af kommuner, regioner og landsdele. Statistikken starter med januar 2018 og vil blive opdateret hver måned med de seneste overnatningstal.

Du kan få et hurtigt overblik via den interaktive grafik nedenfor eller hente flere tal fra den kommunale overnatningsstatistik her.

Del denne side

Kort om overnatningsstatistikken

VisitDenmark har frikøbt den kommunale overnatningsstatistik for hver måned at gøre den offentlig tilgængelig for alle

Næste offentliggørelse er den 8. juni 2018 med overnatningstallene for april 2018. 

Læs mere om statistikken på Danmarks Statistiks hjemmeside.