©  Foto:

Aa kirke

Oprindelig øens domkirke under Lunds ærkebiskop.
Bygget i midten af 1100 -tallet. Mester Sigrafs døbefont med runer og relieffer fra ca 1100. Altertavle og prædikestol fra 1600, dobbelttårn.
Lysskib til tændning af privat andagtslys.

Mange interationale og lokale koncerter. Lydbånd med indtalte rundvisninger på dansk engelsk og tysk kan lånes hos kirkevagten.

Trykt brochure kan købes, findes på dansk, engelsk og tysk.

Foto: Finn Hansen