©  Foto:

Aa Strand

Aa er beliggende i Lillebælt/Åkrog Bugt, ca. 3 km syd for Ebberup.

Der er parkeringsmuligheder ca. 60 m fra stranden. Der er opsat skilte omkring badeforhold og vandkvaliteten på den offentlige parkeringsplads overfor Aa Strand Camping.

Strandens udstrækning er ca. 270 m lang og ca. 15 m bred. Strandbredden og havbunden består primært af sand, der er dog et lille bælte af sten i vandkanten man skal over inden man når ud til strandbunden.

Badeområdet er lavvandet og der er ikke opsat badebroer.