©  Foto:

Aarhus Ådal

Ådalen er et naturfredet område med småskove, engarealer og moseområder. Området indbyder til en dag i naturens tegn med fokus på vild natur og en god vandre- eller cykeltur.

Vandre- og cykelruter 

De afmærkede vandre- og cykelruter ved Aarhus Ådal giver blandt andet forbindelse til den fredede Jeksendal. Gennem området går også regionale ruter fra Aarhus til Skanderborg og fra Aarhus til Ry. 

Historie om Aarhus Ådal

Ådalen er en dal-sænkning beliggende umiddelbart vest for Brabrand Sø og er en del af tunneldalen, der strækker sig fra Aarhus til Søhøjlandet i Midtjylland. Mod nord og syd afgrænses dalen af moræne landskaber, mens den nordlige dalside gennemskæres af Lyngbygårds Å. Dalen blev i starten af 60'erne drænet og Aarhus Å forlagt, rettet ud og inddiget, hvorved store natur værdier gik tabt. Dalbunden er nu hovedsageligt dyrkede marker samt engarealer og enkelte småskove og moseområder. Området er på 358 hektar og blev fredet i 1983 for at hindre yderligere bebyggelse, bevare dalprofilen. I området er der anlagt bundmudder-afvandingsbassiner som et led i restaureringen af Brabrand Sø.

Se, hvad andre deler på Instagram

#aarhusådal #visitaarhus #visitaarhusregion