©  Foto:

Aarø Sydstrand

Dejlig strand på naturskønne Aarø.

Aarø Sydstrand ligger ud til Lillebælt på den sydlige del af Aarø. Nord for stranden findes et mindre bebygget område. Aarø har omkring 200 fastboende indbyggere, hvoraf størstedelen er bosat i Aarø by, der ligger på øens vestlige side. Mod øst findes en campingplads (Aarø Camping). Der kan køres til stranden via Aarø Sydstrand. Stranden ligger i natursmukke omgivelser med et vådområde mod vest og med Aarø Kalv mod øst. Det bebyggede område og stranden adskilles af et grønt område og en stejl skrænt, hvor trapper forbinder de to områder.

Stranden udgøres af fint sand, der dækket af sten i forskellige størrelser. Ved vandkanten udgøres stranden primært af mellemstore sten. Længere fra vandkanten bliver størrelsen af stenen mindre og mere spredte og den øverste del af stranden udgøres af sand med få småsten. Havbunden ved stranden udgøres af sand, der er dækket med sten i forskellig størrelse. Stranden er 300 meter lang og 5 meter bred.