©  Foto:

Årsdale Havn

Velbeskyttet fiskeri-og lystbådehavn. Anløbes om dagen i lyst og sigtbart vejr, dog ikke ved pålandsblæst. Kompasmisvisning forekommer, og hård strøm i forbindelse med dårlig sigt kan være farlig. Dette sker kun når de lokale fiskere er på søen. Fyrbåkerne viser ind mellem skærene i 248,5 grd. Ledelinien skal nøje respekteres.

I roligt vejr går en let overfladestrøm i Østersøen mod Sundet og bæl- terne, ved Bornholm i WSW-lig retning. Ved blæst følger strømmen normalt vindens retning, men helt uberegnelige afvigelser kan forekom- me og skabe vanskeligheder flere steder (Hammerhvanen). Strømmen i anduvningsfarvandet spiller kun sjældent nogen rolle. Bemærk, at vinden ofte er friskere på læsiden af Bornholm end på luv- siden.
Havneindløbet er smalt og kroget.