©  Foto:

Åsø Skov

Bøge og granskov på Langelands vestkyst.

Åsø Skov ligger nordvest for Tranekær ud mod Langelands kyst. Skoven, der hovedsaglig, er bøge- og granskov krydses af nogen få mindre veje, hvoraf en del også er cykelrute 80. Ved Åsø Strand kan stadig anes resterne af en færgebro. Her lagde fragtskibe til, ligesom der blev udskibet landbrugs varer. Ved broen lå dengang (ca. 100 år siden) også grevskabets private lystyacht.