©  Foto:

Aborg Strand - BADEPUNKT

Aborg Strand N er beliggende i Lillebælt udfor den sydlige del af Bågø, omkring 3400 m nord for Assens.

Der er parkeringsmuligheder ca. 20 m fra stranden. Der er opsat skilt omkring badeforhold og vandkvaliteten på adgangsvejen fra parkeringspladsen og ned til badebroen.

Stranden er ca. 220 m lang og ca. 10 m bred. Strandbredden og havbunden består primært af sand.Badeområdet er lavvandet og der er opsat en badebro.

Der er i forbindelse med stranden ligeledes opsat bord og bænke.