©  Foto:

Afgrunden ved Vissenbjerg

Har du lyst til at opleve det smukke landskab, som er naturskabt ?

Et Trappelandskab. Landskabet ved Vissenbjerg - især det sydlige område -leder tankerne hen på en kæmpetrappe, hvor fladtoppede bakker udgør trinene.

På det øverste trin, cirka 120 meter over havet, ligger Vissenbjerg by. Tager vi nu et skridt mod syd, kommer vi via en stejl skovbevokset skråning til det næste trin - cirka 40 meter længere nede. På dette trin ligger en stor del af denne folders vandreruter (se her eller under folder/downloads) - nemlig ved og omkring bl.a. Fuglevig. Læs om vandreturen og find også et kort her.

Vandreruterne følger trinets sydlige kant, og herfra er der en fin udsigt til det tredje og sidste trin nedenfor den cirka 30 meter høje skråning mod syd. Trinet her er ikke så plant og glat som de to første, fordi det består af et småbakket landskab med moselavninger.

Fra det øverste eller det næstøverste trin kan vi mod syd tydeligt se bakkelandskaber med en helt anden form (nærmest ægformede bakker) nemlig bl.a. de fredede Frøbjerg Banker og Brændholt Bjerg.