©  Foto:

Agerø

Agerø er verdenskendt for sin bestand af rastende lysbugede knortegæs, men der venter også andre spændende naturoplevelser i Agerøs storslåede natur.

Forår og sommer:
Fra marts til sidst i maj raster hjejler i tusindtal på engene, og i samme periode topper antallet af lysbugede knortegæs med ca. 4.500 fugle. Fra midt i maj trækker de ligesom hjejlerne nordpå for at yngle. Fugle som strandskade, vibe, klyde og havtern har nu travlt med at udruge æg og passe på unger.

Efterår og vinter:
På det lave vand rundt om Agerø raster store flokke af ænder, med pibeanden som talrigeste art. De højnordiske vadefugle, som har rastet i området siden slutningen af juli, forlader nu landet, for i november at blive afløst af de lysbugede knortegæs.

På øen er der også en lille kirke og et fugleskjul. Folder over Agerø kan fås på Morsø Turistbureau.