©  Foto:

Allindemagle Kirke

En af de få sjællandske kirker uden tårn. Kirkens romanske skib er hvidkalket, mens de to vestforlængelser står i røde sten. I kirken kan der bl.a. ses en sengotisk monstranshus, der er bygget i én egestamme. Den ligger ca. 12 km nord for Ringsted , hvor landsbyen Allindemagle engang lå.

Den blev nedlagt i 1837, fordi ejeren af Skjoldenæsholm ville have alt fæstegodset lagt sammen til en hovedgård, og så måtte fæstebønderne ud. Der er derfor nu kun et par huse og kirken tilbage på stedet. Allindemagle kirke menes at have hørt til borgkomplekset Allendegård.

Kirken er bygget i romansk stil og består dels af kampesten, dels af munkesten. Den har ikke noget tårn, men i 1777 fik den en tagrytter af bindings-værk, skænket af grevinde Anna Joachimine Danneskjold-Laurvigen på Skjoldenæsholm.