©  Foto:

Allinge Havn

Anløbes dag og nat under hensyntagen til vind, strøm og sigtbarhed. Ikke ved pålands kuling.
Kompasmisvisning forekommer, og hård strøm i forbindelse med dårlig sigt kan være farlig.Havnens fyrlinie, der leder ind i 264 grader, slukkes, når indsejling er uforsvarlig. Følgende signaler vist fra en mast på havnen betyder at besejling er forbudt: Sort kugle eller 3 røde lanterner over hinanden. Resterne af en ødelagt dækmole på s-siden af indsejlingen ligger kun 20 m fra fyrlinien (belyst). Tågesignal,kun når anløb ventes: 2-toner hvert 30.s. I roligt vejr går en let overfladestrøm i Østersøen mod Sundet og Bælterne, omkring Bornholm i WSW-lig retning.Ved blæst følger strømmen normalt vindens retning men helt uberegnelige afvigelser kan forekomme og skabe vanskeligheder flere steder(Hammerhavn).
Bemærk,at vinden ofte er friskere på læsiden af Bornholm end på Luvsiden. Fiskeri og trafikhavn sprængt ind i klipperne, 60 pladser.Port mellem yder-og inderhavn lukkes ved østlig kuling.Inderhavenen delvis forbeholdt fiskerne.
Gæstesejlere langs kaj i yderhavn og i inderhavnen, hvis der er plads.