©  Foto:

Amtmandspalæet - Tønder

Amtmandspalæet er opført i 1767 af arkitekt J.G. Rosenberg. Tidligere bolig for amtmand grev U. A. Holstein. Det er opført i Louis Seize stil og står helt uændret.

Det er et smukt palæ i Louis Seize stil opført efter tegninger af arkitekt J. G. Rosenberg og N. H. Jardin. Frontsiden ud mod Jomfrustien og bagsiden ud mod haven svarer næsten helt til hinanden med vinduer, dør, trappe, og frontispice. 

Siden ud mod Jomfrustien adskiller sig dog ved at der over hoveddøren sidder en sandsten med et relief af en vase indfattet i en musling, og ved at der øverst i frontispicen sidder en sandstens udsmykning, med en medaljon med et kvindehovede i profil omkranset af to guirlander. Palæet står helt uændret siden 1768, men gennemgik en omfattende restaurering i 1950, og blev derpå fredet.

 

I dag huser bygningen Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778.