©  Foto:

Arnager Havn

Lille fiskeri-og bådehavn. 10 gæstepladser. Eneste havnpå Bornholms SW-kyst, der kan anløbes af kølbåde.
Anløbes med forsigtighed fra SE i lyst og sigtbart vejr. Kompasmisvisninger kan forekomme, og hård strøm i forbindelse med dårlig sigt kan være farlig. Ledefyr og fyrpæle er nedlagt og fjernet Arnager Rev er markeret med en kompasafmærkning. Grunden Blak 1.500 m S for Sose Odde med sten på 1,5 m dybde er af- mærket med en gul tønde.
I roligt vejr går en let overfladestrøm i Østersøen mod Sundet og bælterne, omkring Bornholm i WSW-lig retning. Ved blæst følger strømmen normalt vindens retning, men helt uberegne- lige afvigelser kan forekomme og skabe vanskeligheder flere steder. SW-lig blæst kan sætte hård strøm mod Sandhammaren på Skånes SE-pynt. NW-lig kuling sætter hård S-gående strøm ved Hammeren. Strømmen i anduvningsfarvandet spiller kun sjældent nogen rolle.
Bemærk, at vinden ofte er friskere på læsiden af Bornholm end på luvsiden. Bundgarn og andet fiskegrej i området. Et skydefelt ud for Raghammer Odde er markeret af to båkesæt på land. Vindmølle på Pilegård holdt i 320o leder Ost om revet til havnen.