©  Foto:

Arrild Kirke

Det første man hører om Arrild kirke er som ejendom og indtægtskilde for præsterne i Ribe i 1282. Kirken er formentligt indviet til Jomfru Maria.

Kirkens kor og skib er i romansk byggestil og tårnet sengotisk.

De bærende bjælker i loftet er fra midten af 1300 tallet. Kirkens tårn nedbrændte i 1783 og blev derefter genopbygget.

Ved denne lejlighed ombyggede man tårnrummet til våbenhus. Et tidligere våbenhus på nordsiden er nedrevet..