©  Foto:

Asnæs Kirke

Asnæs Kirkes kor og skib er opført omkring år 1100. Tårnet er fra sen-middelalderen, prædikestolen fra omkring 1600.

Den fungerende altertavle er fra 1635, opsat i 1635 af lensmanden på Dragsholm; Claus Daae. Den gamle altertavle, som står ved den nordre væg overfor indgangen, er fra midten af 1400 tallet.
 
Stor unggotiske font - ca. 1300 - er et gotlandsk arbejde af kalksten.

Asnæs-krucifikset - skåret i 1100 tallet - et romansk kongekrucifiks, som har båret krone. Krucifekset er kirkens bedste skat, vurderet som det bedste middelalderlige træskærerarbejde i Nordvestsjælland.