©  Foto:

Atelier Mikipe

Atelier med malerier, mixed media, collage og smykker.

Fast tilknyttet kunstner: Minna K. Pedersen.