©  Foto:

Audebodæmningen

Kørevejledning: Kør ad Nykøbingvej mod Holbæk. Parkér på de dertil indrettede pladser langs med Audebo dæmningen.

Fiskearter & Sæson: Havørreder kan særligt fanges i forårs- og efterårsmånederne. Hornfisk i maj.

Bundforhold: Der er dybt vand ind under dæmningen, derfor er waders unødvendige.

Vil man fiske på revet, som går ud efter dæmningen i Holbækretningen, er waders påkrævet.

Vejrforhold: Hård østlig vind gør fiskeri vanskeligt.