©  Foto:

Augustenborg Slotspark

Park i engelsk stil med sjældne træer og buske

Den engelske park
Den park vi ser i dag, opstår efter at Hertug Frederik Christian II og hans hustru Louise Augusta (datter af Dronning Caroline Mathilde og kongens livlæge Johann Friedrich Struensee) overtager Augustenborg Slot i 1794 og på et tidspunkt beslutter at omlægge barokhaven til den engelske stil, hvor man går tilbage til naturen - de bibeholder de karakteristiske lindealléer, enkelte træer og buske, men ellers udslettes de forgangne haver.  

Når man går rundt i området i dag, kan der ved de sjældne træer og buske ses et lille skilt med et nummer og en betegnelse. Blandt de sjældne træsorter kan nævnes akacietræet, der både er sjældent og sønderjyllands største, et mamuttræ samt vingevalnød og tempeltræ med mere.

Der er fri adgang til parken hele døgnet.

Barokhaven
Efter opførelsen af det nuværende slotsanlæg i 1776, bliver der anlagt en fornem slotspark, med et ret stift parterre anlæg foran slottet mod vest, der suppleres af lindealleen og udsynet til fjorden. Slotsparken med vandløb, broer og pavilloner samt smukke blomster og træer beskrives i stor begejstring af C.C.L. Hirschfeld i hans bogværk "Theorie der Gartenkunst" 1779-85. Se PDF over haven under Download.

Slottet i skoven
I 1665 opfører Hertug Ernst Günther I (barnebarn af Hertug Hans d. Yngre) hovedgården Augustenborg, der er opkaldt efter hans højtelskede hustru Augusta. Der er stort set kun skov omkring bindingsværksbygningen, så han får anlagt den sydlige lindeallé, som der stadig ses rester af langs fjordkysten og en have - mon valget af lindetræer til alléen skyldes deres hjerteformede blade?