©  Foto:

Badskær Kirke - Sæby

Badskær kirke blev færdigbygget i 1909. 
Kirken var i begyndelsen kullet, først en del år senere byggedes tårnet. I tårnet hænger to klokker. Kirkens gamle klokke, der hænger i en klokkestabel på kirkegården, bruges kun ved begravelser.

Kirken fremtræder lys og venlig.

Altertavlen er en glasmosaik, forestillende den opstandne Kristus.

Døbefonten er ret ny, hugget i bornholmsk granit af Kirsten Jensen, Astrup. På dens fire sider ses følgende motiver: Livets træ, Kobberslangen, Duen, og Guds hånd. Døbefonten er tilhugget således, at kirkens gamle dåbsfad passer dertil.

Altersølvet er i tidens stil, en del af sølvet, der skulle bruges til kalk og disk, er indsamlet hos sognets beboere.

Orglet er et 'Bruno Christensen' og stammer fra midten af 80'erne.

Kirken er åben når graveren er til stede.
Eller efter aftale på tlf.: 21 67 60 99