©  Foto:

Bælum Kirke

Landsbykirke

Bælum kirke er fra ca. 1200.
Inventaret i kirken er blandt andet en lutheransk altertavle fra 1591 og en prædikestol fra 1615, samt en romansk døbefond. Kirkens stager er fra 1600 tallet.

Syd for kirken mellem våbenhus og kapel ses en romansk gravsten med linier og kors.

Ved korets sydside findes et kapel fra 1616, som er opført af Anna Krabbe - enke efter Erik Kaas til Vorgaard. Ligsten over de to samt hans anden hustru Berete Seefeld findes i kapellet.

Ved en istandsættelse af kirken i 1889-90 fandtes kalkmalerier, som dog atter blev tildækket. Som en kuriositet kan det nævnes, at kirkens tårn er næsten lige så skævt som det mere berømte skæve tårn i Pisa.