©  Foto:

Bæredygtig sejlerferie eller teambuilding med Skonnerten Aron

Sejlture med mandskab og max 12 gæster. Sejl med i et par timer eller et par dage, ingen sejl erfaring nødvendig.

Om bord på skonnerten Aron har du mulighed for at prøve kræfter med alle skibets gøremål. Som gæst deltager du efter evne og lyst - men altid under kyndig vejledning. 

Aron sejler hovedsagtlige i det Sydfynske Øhav, mener tager hvert år også turen til Bornholm og Aalborg.