©  Foto:

Bangsbo Å

Naturattraktion og yndet fiskested.

Bangsbo Å er en lille klar å mellem 2m og op til 4m bred nogle steder - mange gode huller opstrøms. Der fiskes efter havørreder og bækørreder. Opgang af havørreder starter lidt sent- omkring juli-august afhængig af nedbør da åen er lav og klar. Om sommeren kan den være besværlig at færdes langs med pga. mange træer, siv, højt græs osv. Hvis der kommer meget nedbør går havørreden hurtigt igennem fisketrappen ved Møllehuset videre op og stiller sig i de dybe huller fra dyreparken og opstrøms.

Anbefalinger: Spinner i kobberfarve med lidt rødt på str. 2-3 er effektive særlig i efteråret. Ormefiskeri bruges i efteråret.

Bemærk: Fiskeri på dagkort i Bangsbo Å må kun ske ifølge med et foreningsmedlem. Åen er ikke god til fluefiskeri pga. de mange træer. Fra Møllehuset og nedstrøms mod havet er åen fiskbar på ca. 1 km - der er fiskeri forbudt resten af stykket.

Kørselsvejledning: Fra Frederikshavn ad vejen fra Bangsbo forbi Bangsbo Museum og til Gærum.
Denne vej løber parallelt med åen med biveje, der krydser åen.

Husk det lovpligtige fisketegn, der købes på www.fisketegn.dk.

Fangstmuligheder: Bækørred (april-november), Havørred (juli–november), Ål (juli-august)